GWO Blade Repair

Szkolenie jest weryfikowane poprzez bazę danych GWO WINDA.

To pierwsze szkolenie z rodziny GWO nadające kwalifikacje zawodowe do pracy. Program szkolenia powstał przy udziale fachowców największych producentów turbin oraz łopat jak Vestas, Siemens, Nordex, GE, LM. Absolwenci naszej szkoły otrzymują między narodowe uprawnienia do inspekcji i napraw łopat turbin wiatrowych w stopniu podstawowym.

 • Cena: 11500 PLN
 • Ważność: dożywotnio
 • Miejsce: Wrocław

Stopień trudności

Pełny opis

GWO Working at Heights

GWO Working at Heights to podstawowe szkolenie dotyczące pracy na wysokości w środowisku turbin wiatrowych.

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas prac na wysokości w środowisku turbin wiatrowych.
Omawiane są sytuacje kiedy technik musi chronić siebie przed upadkiem z wysokości, oraz sytuacje w które zaangażowane są spadające przedmioty. Ponadto program zawiera bezpieczną ewakuację z turbiny w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych. Podczas zajęć wykonywane są liczne ćwiczenia praktyczne i symulacje zdarzeń. Po zakończeniu szkolenia delegat będzie potrafił poprawnie używać środki ochrony przed upadkiem PPE oraz będzie świadomy zagrożeń.

 • Cena: 1600 PLN
 • Cena Refresher: 1100 PLN
 • Ważność: 2 lata
 • Miejsce: Wrocław, Kraków

Stopień trudności

Pełny opis

GWO First Aid

GWO First Aid to podstawowe szkolenie dotyczące pierwszej pomocy w środowisku turbin wiatrowych.

Szkolenia GWO zawierają informacje z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Na kursie będą poruszane zagadnienia związane z monitorowaniem funkcji życiowych, urazami, krwotokami, oparzeniami, resuscytacją krążeniowo oddechowo i wiele innych. Według nomenklatury ERR szkolenie to jest odzwierciedleniem szkolenia BLS i BTLS. Zajęcie mają wykształcić u delegata nawyki ułatwiające przeprowadzenie akcji ratunkowej w sytuacji, gdy znajdujemy się w turbinie na lądzie i na morzu.

 • Cena: 800 PLN
 • Cena Refresher: 800 PLN
 • Ważność: 2 lata
 • Miejsce: Wrocław, Kraków

Stopień trudności

Pełny opis

GWO Fire Awareness

GWO Fire Awareness to podstawowe szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej w środowisku turbin wiatrowych.

Zajęcia zawierają informacje z zakresu zasad ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym, oraz technik pożarniczych. Część teoretyczną stanowią zajęcia w sali wykładowej, a praktyczną symulacje realnych zdarzeń. Praktyczne zajęcia obejmują:

 • gaszenie pożaru przy użyciu różnych metod i technik
 • ucieczki z zadymionych pomieszczeń
 • zastosowania masek i aparatów ucieczkowych
 • Cena: 650 PLN
 • Cena Refresher: 650 PLN
 • Ważność: 2 lata
 • Miejsce: Wrocław, Kraków

Stopień trudności

Pełny opis

GWO Manual Handling

GWO Manual Handling to podstawowe szkolenie dotyczące bezpiecznego transportu i przemieszczania ręcznego ciężkich przedmiotów bez wykorzystania maszyn i urządzeń.

Zajęcia zawierają informacje z zakresu prac transportowych oraz sposobów zapobiegania sytuacjom zagrożenia zdrowia. Po odbyciu szkolenia GWO Manual Handling, delegaci będą znać techniki bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów o zróżnicowanych gabarytach. W naszym ośrodku poznasz również podstawowe techniki prac zespołowych oraz budowania najprostszych systemów przewagi mechanicznej.

 • Cena: 450 PLN
 • Cena Refresher: 450 PLN
 • Ważność: 2 lata
 • Miejsce: Wrocław, Kraków

Stopień trudności

Pełny opis

GWO Sea Survival

GWO Sea Survival to podstawowe szkolenie dotyczące przetrwania na morzu dla techników turbin wiatrowych.

Zajęcia zawierają informacje z zakresu bezpieczeństwa i działania w obszarze wód otwartych, między wybrzeżem a turbiną wiatrową - offshore. Program kursu to zajęcia głównie praktyczne. Wymogiem przystąpienia do kursu nie jest umiejętność pływania aczkolwiek na pewno łatwiej będzie nam się obyć ze wszystkimi manewrami umiejąc pływać. Osoba przystępująca do szkolenie pozna aspekty prawne pracy na morzu, pojęcia MOB, PLB, SAR i GDMSS. Zapozna się z zagrożeniami jak szok termiczny, hipotermia, podtopienia. Nauczy się sprawnie ewakuować, prawidłowo postępować podczas przemieszczania się między turbiną, a CTV. Delegat nauczy się jak ratować siebie i innych oraz jak wzywać pomoc ratunkową. Większa część szkolenia odbywa się w wodzie.

 • Cena: 1500 PLN
 • Cena Refresher: 1500 PLN
 • Ważność: 2 lata
 • Miejsce: Kraków

Stopień trudności

Pełny opis

GWO ART - N

Szkolenie z zakresu przeprowadzania akcji ratunkowej to zaawansowany kurs dla techników turbin wiatrowych.

Moduł ART Nacelle, Tower, Basement jest akredytowany przez Global Wind Organization, a w związku z tym jest honorowany na światowym rynku pracy. Kursanci po szkoleniu będą w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania zaawansowanej akcji ratunkowej na gondoli, wierzy i piwnicy turbiny wiatrowej, ponieważ zajęcia odbywają się zgodnie z zalecanymi standardami GWO. Prowadzący szkolenie przedstawią wzory zachowań, które pomogą działać w sytuacjach stresowych.

 • Cena: 1500 PLN
 • Ważność: dożywotnio
 • Miejsce: Kraków

Stopień trudności

Pełny opis

GWO SART - N

Szkolenie z zakresu przeprowadzania akcji ratunkowej to zaawansowany kurs dla techników turbin wiatrowych.

Moduł Single Rescuer Nacelle, Tower, Basement, podobnie inne kursy pakietu, jest akredytowany przez Global Wind Organization i uznawany na światowym rynku pracy. Kursanci po szkoleniu będą w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania zaawansowanej akcji ratunkowej na gondoli, wieży i piwnicy turbiny wiatrowej w pojedynkę. Zajęcia odbywają się zgodnie z zalecanymi standardami, w związku z założeniami GWO. Prowadzący szkolenie przedstawią wzory zachowań, ponieważ pomogą one działać w sytuacjach stresowych.

 • Cena: 1000 PLN
 • Miejsce: Kraków

Stopień trudności

Pełny opis

GWO ART - H

Szkolenie z zakresu przeprowadzania akcji ratunkowej to zaawansowany kurs dla techników turbin wiatrowych.

Moduł ART Single Rescuer – Hub, Spinner and Inside Blade Rescue jest akredytowany przez Global Wind Organization, podczas gdy inne szkolenia nie dają takich możliwości. Jest on także honorowany na światowym rynku pracy. To istotne ponieważ kursanci po szkoleniu będą w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania zaawansowanej akcji ratunkowej na gondoli, wierzy i piwnicy turbiny wiatrowej. Zajęcia odbywają się zgodnie z zalecanymi standardami, dlatego przedstawia się na nich wzory zachowań, które pomogą działać w sytuacjach stresowych.

 • Cena: 1000 PLN
 • Miejsce: Kraków

Stopień trudności

Pełny opis

GWO SART - H

Szkolenie z zakresu przeprowadzania akcji ratunkowej to zaawansowany kurs dla techników turbin wiatrowych.

Moduł ART Single Rescuer – Hub, Spinner and Inside Blade Rescue podobnie jak inne szkolenia, jest akredytowany przez Global Wind Organization i jest honorowany na światowym rynku pracy. W związku z tym kursanci po szkoleniu będą w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania zaawansowanej akcji ratunkowej na gondoli, wieży i piwnicy turbiny wiatrowej. Zajęcia odbywają się zgodnie z zalecanymi standardami, ponieważ prowadzący szkolenie przedstawią wzory zachowań, które pomogą działać w sytuacjach stresowych.

 • Cena: 1000 PLN
 • Miejsce: Kraków

Stopień trudności

Pełny opis