SZKOLENIA GWO

GWO Blade Repair

Czas trwania: 9 dni

Miejsce: Wrocław

Cena wakacyjna: 12000/9800pln

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia
 • Sprawdź dostępność

GWO Blade Repair to pierwsze na świecie szkolenie z napraw łopat turbin wiatrowych, stworzone przez zespoły fachowców największych producentów jak Vestas, Siemens, Nordex, GE.

Uczestnicy mogą wykonywać prace naprawcze zgodnie z instrukcją pracy w następujących wymiarach:

 • Naprawy krawędzi spływu do 1,5 m,
 • Reparacja krawędzi natarcia do 1,5 m,
 • Renowacja na głębokość aż do rdzenia,
 • Wymiana materiału rdzenia do 200 cm²
 • Naprawa powierzchni zewnętrznej, ,przygotowanie do malowania i żelkotu,
 • Instalacje elementów poprawiających sprawność łopaty turbiny wiatrowej.

Szkolenie jest weryfikowane poprzez bazę danych GWO WINDA. Dowiedz się więcej!

Niedostępne
Kurs #1
Kurs #2
Kurs #3
Równocześnie
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GWO Basic Safety Training (BST)

Czas trwania: 5 dni

Miejsce: Kraków – Szczecin – Gdańsk

Cena pakietu: 3500zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Working at Heights
 • First Aid
 • Fire Awarness
 • Manual Handling

Working at Heights

Cena: 1770 zł.

Czas trwania kursu: 2 dni

   GWO Working at Heights to podstawowe szkolenie dotyczące pracy na wysokości w środowisku turbin wiatrowych. Zajęcia dotyczą zarówno ochrony przed upadkiem z wysokości, jak i bezpiecznej ewakuacji z turbiny. Postaw na szkolenia GWO. Program podzielony jest na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Część teoretyczną stanowią zajęcia w sali wykładowej, a praktyczną symulacja realnych sytuacji, w których kursant uczy się poprawnego użycia środków ochrony indywidualnej (lonży, uprzęży, kasków itp.). Szkolenia GWO skupiają się przede wszystkim na zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Working at Heights jest częścią szkolenia GWO Basic Safety Training i obejmuje:

 • podstawy prawne
 • zagadnienia z zakresu pionowych systemów asekuracji,
 • omówienie systemów chroniących przed upadkiem z wysokości,
 • ustalenie pozycji w pracy,
 • szeroki opis systemów zabezpieczenia i systemów asekuracji,
 • symulację realnych zdarzeń (rozgrywanie scenariuszy),
 • opis środków ochrony indywidualnej,
 • obsługę urządzeń ratowniczych,
 • ćwiczenia ratownicze.

First Aid

Cena: 995 zł.

Czas trwania kursu: 2 dni 

   GWO First Aid to podstawowe szkolenie dotyczące pierwszej pomocy w środowisku turbin wiatrowych. Szkolenia GWO zawierają informacje z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Na kursie będą poruszane zagadnienia związane z podstawami anatomii człowieka. Program szkolenia GWO zawiera obszerną wiedzę, która warunkuje przetrwanie.

Część teoretyczną stanowią zajęcia na sali wykładowej, a praktyczną symulacje realnych zdarzeń, w których kursant wykształci w sobie nawyki ułatwiające przeprowadzenie akcji ratunkowej w sytuacji stresowej. Prezentowane na zajęciach działania są poparte aktualnymi procedurami bezpieczeństwa.

First Aid jest częścią szkolenia GWO Basic Safety Training i obejmuje:

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, - podstawy anatomii człowieka,
 • działanie podczas wypadku,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • obsługa defibrylatora AED,
 • symulację realnych zdarzeń (odgrywanie scenariuszy).

Fire Awareness 

Cena: 660 zł.

Czas trwania kursu: 0.5 dni

   GWO Fire Awareness to podstawowe szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej w środowisku turbin wiatrowych. Zajęcia zawierają informacje z zakresu zasad ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania sytuacjom pożarowym, użycia sprzętu przeciwpożarowego w trakcie pożaru oraz postępowania w sytuacjach ekstremalnych.

Część teoretyczną stanowią zajęcia na sali wykładowej, a praktyczną symulacje realnych zdarzeń, w których kursant wykształci w sobie odpowiednie nawyki. Priorytetem szkolenia GWO Fire Awareness są wysokie standardy bezpieczeństwa i poszerzenie świadomości pożarowej kursantów.

Fire Awareness jest częścią szkolenia GWO Basic Safety Training i obejmuje: 

 • wprowadzenie,
 • aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej,
 • zagadnienia związane z pożarem w turbinie,
 • symulację realnych zdarzeń (odgrywanie scenariuszy). 

Manual Handling

Cena: 330 zł.

Czas trwania kursu: 0.5 dni

   GWO Manual Handling to podstawowe szkolenie dotyczące bezpiecznego transportu ręcznego przedmiotów z wykorzystaniem własnego ciała. Zajęcia zawierają informacje z zakresu prac transportowych oraz sposobów zapobiegania sytuacjom zagrożenia. Po odbyciu szkolenia Manual Handling, kursanci dowiedzą się jak bezpiecznie podnosić i przenosić przedmioty o zróżnicowanych gabarytach. Dowiedzą się także jak ewakuować się ze strefy zagrożenia.

 Manual Handling jest częścią szkolenia GWO Basic Safety Training i obejmuje:

 • aspekty prawne związane z pracą na wysokości, - omówienie wszelkich zagrożeń,
 • podstawy anatomii,
 • ułożenie planu ręcznych prac transportowych ,
 • metody i techniki przenoszenia przedmiotów,
 • zachowanie zgodne ze standardami bezpieczeństwa,
 • symulację realnych zdarzeń (odgrywanie scenariuszy).

GWO Basic Safety Training Refresher (BSTR)

Czas trwania: 3 dni

Miejsce: Kraków – Szczecin – Gdańsk

Cena pakietu: 2650zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Working at Heights
 • First Aid
 • Fire Awarness
 • Manual Handling

Working at Heights Refresher

Cena: 1320 zł.

Czas trwania kursu: 1 dzień

First Aid Refresher

Cena: 550 zł.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Fire Awareness Refresher

Cena: 660 zł.

Czas trwania kursu: 0.5 dni

Manual Handling Refresher

Cena: 330 zł.

Czas trwania kursu: 0.5 dni

GWO Sea Survival Basic

Czas trwania: 1 dzień

Miejsce: Kraków – Gdańsk

Cena szkolenia: 1440zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia

GWO Sea Survival Basic

   GWO Sea Survival to podstawowe szkolenie dotyczące przetrwania na morzu dla techników turbin wiatrowych. Zajęcia zawierają informacje z zakresu działania w przestrzeni morskiej między wybrzeżem a turbiną wiatrową - w środowisku offshore. Program kursu to zajęcia teoretyczne i praktyczne umożliwiające przetrwanie na wodzie. Kursant na zajęciach opanuje kompletowanie i stosowanie turbin wiatrowych oraz środków ochrony indywidualnej. Oprócz tego opanuje techniki ewakuacyjno-ratunkowe, które pomogą podczas akcji ratunkowej. Prezentowane na zajęciach działania są poparte aktualnymi procedurami bezpieczeństwa.

Sea Survival jest częścią szkolenia GWO Basic Safety Training i obejmuje:

 • aspekty prawne pracy na morzu,

 • prezentacje zagrożeń - szoku termicznego, hipotermii i utonięcia,
 • ewakuacja osób zagrożonych,
 • opis pracy w przestrzeni morskiej,
 • wyjaśnienie MOB, SAR i GDMSS,
 • symulację realnych zdarzeń (odgrywanie scenariuszy).

Sea Survival Refresher

Czas trwania: 1 dzień

Miejsce: Kraków – Gdańsk

Cena szkolenia: 1220zł

* każda cena zawiera podatek VAT

GWO Basic Technical Training (BTT)

Czas trwania: 7.5 dni

Miejsce: Szczecin

Cena pakietu: 8600zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Installation
 • Mechanical
 • Electrical
 • Hydraulic

Basic Technical Training - Installation

Cena: 5500 zł.

Czas trwania kursu: 2.5 dni

   GWO BTT Installation to szkolenie dotyczące prac instalacyjnych na turbinie wiatrowej. Zajęcia zawierają informacje z zakresu zagrożeń i ryzyka związanego z instalacją. Określone na szkoleniu normy służą utrzymaniu najwyższej jakości szkoleń i zapewnieniu kursantom bezpieczeństwa podczas przyszłych prac serwisowych.

Celem stworzenia modułu BTT jest instruowanie kursantów w kwestii wykonywania podstawowych zadań instalacyjnych pod okiem doświadczonego technika. Przekazana wiedza musi być zgodna z procedurami roboczymi, a wykonywane czynności przy udziale właściwych środków ochrony osobistej.

Installation jest częścią szkolenia GWO Basic Technical Training i obejmuje:

 • aspekty prawne związane z pracą w turbinie wiatrowej,
 • zagadnienia związane z procesem instalacji turbiny wiatrowej,
 • normy bezpieczeństwa,
 • składowanie towaru przed i po instalacji,
 • działania generatorów zewnętrznych podczas instalacji i eksploatacji,
 • ćwiczenia praktyczne.

Basic Technical Training - Mechanical

Cena: 1660 zł.

Czas trwania kursu: 2 dni 

 

   GWO BTT Mechanical to szkolenie dotyczące mechaniki turbiny wiatrowej. Zajęcia zawierają informacje z zakresu wykonywania podstawowych zadań serwisowych  i są nadzorowane przez doświadczonego technika. Zajęcia odbywają się przy użyciu procedur roboczych zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej. Podczas szkolenia kursanci zgłębią tajniki budowy układu mechanicznego i podstaw obsługi turbin wiatrowych. Poza częścią teoretyczną szkolenie to także praktyczne ćwiczenia, przygotowujące do późniejszej pracy.

Mechanical jest częścią szkolenia GWO Basic Technical Training i obejmuje:

 •  aspekty prawne związane z pracą w turbinie wiatrowej,
 • określenie zagrożeń związanych z elektrycznością,
 • normy bezpieczeństwa,
 • zasady działania i sterowania układów hamulcowych, systemów odchylania, systemów chłodzenia i układu smarowania,
 • wyjaśnienie zasady działania skrzyni biegów,
 • ćwiczenia praktyczne.

Basic Technical Training - Electrical

Cena: 1330 zł.

Czas trwania kursu: 1.5 dni

   GWO BTT Electrical to szkolenie dotyczące elektryczności na turbinie wiatrowej. Zajęcia zawierają informacje z zakresu zagrożeń i ryzyka związanego z pracami elektrycznymi oraz informacje o typach czujników. Określone na szkoleniu normy służą utrzymaniu najwyższej jakości szkoleń i zapewnieniu kursantom bezpieczeństwa podczas przyszłych prac serwisowych i instalacyjnych.

Celem stworzenia modułu elektrycznego BTT jest instruowanie kursantów w kwestii wykonywania podstawowych zadań elektrycznych pod okiem doświadczonego technika. Przekazana wiedza musi być zgodna z procedurami roboczymi, a wykonywane czynności przy udziale właściwych środków ochrony osobistej.

Electrical jest częścią szkolenia GWO Basic Technical Training i obejmuje:

 • aspekty prawne związane z pracą w turbinie wiatrowej,
 • określenie zagrożeń związanych z elektrycznością,
 • normy bezpieczeństwa,
 • interpretacja schematów elektrycznych,
 • ćwiczenia praktyczne.

Basic Technical Training - Hydraulics

Cena: 1220 zł.

Czas trwania kursu: 1.5 dni

   GWO BTT Hydraulics to szkolenie dotyczące hydrauliki w turbinie wiatrowej. Zajęcia zawierają informacje z zakresu zagrożeń i ryzyka związanego z pracami hydraulicznymi oraz informacje na temat zasad ich działania. Po odbyciu kursu Hydraulics, kursanci dowiedzą się jak działają poszczególne siłowniki i zawory wewnątrz turbiny. Dowiedzą się także jak ewakuować się ze strefy zagrożenia.

Celem stworzenia modułu elektrycznego BTT jest instruowanie kursantów w kwestii wykonywania podstawowych zadań elektrycznych pod okiem doświadczonego technika. Przekazana wiedza musi być zgodna z procedurami roboczymi, a wykonywane czynności odbywać się przy udziale właściwych środków ochrony osobistej.

Hydraulics jest częścią szkolenia GWO Basic Technical Training i obejmuje:

 • aspekty prawne związane z pracą w turbinie wiatrowej,
 • określenie zagrożeń związanych z hydrauliką,
 • normy postępowania zgodne z procedurami,
 • podstawowe zadania serwisowe,
 • ćwiczenia praktyczne.

GWO Advanced Rescue Training (ART)

Czas trwania: 3 dni (Combined)

Miejsce: Kraków

Cena pakietu: 3880zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Nacelle, Tower And Basement Rescue (ART-N)
 • Nacelle, Tower And Basement Rescue (SART-N)
 • Hub, Spinner, Inside Blade Rescue (ART-H)
 • Hub, Spinner, Inside Blade Rescue (SART-H)

Advanced Rescue Training - Nacelle, Tower, Basement 

Cena: 1660 zł.

Czas trwania kursu: 2 dni

   GWO Advanced Rescue Training to seria szkoleń dotycząca zaawansowanych technik ratownictwa i ewakuacji podczas sytuacji zagrożenia. Każdy z modułów Advanced Resuce Training jest podzielony na miejsca ewakuacji oraz ilość osób wykonujących akcję ratunkową. Część Nacelle, Tower, Basement obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu grupowej akcji ratunkowej w gondoli, wieży i piwnicy turbiny wiatrowej. Poza częścią teoretyczną, kursanci zdobędą umiejętności praktyczne na bazie ćwiczeń ze sprzętem ratowniczym.  

Kurs Nacelle, Tower, Basement jest częścią pakietu Advance Rescue Training, który obejmuje: 

 • aspekty prawne zaawansowanych akcji ratunkowych,
 • strategie ratownicze (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel),
 • procedury ewakuacji osoby poszkodowanej z gondoli, wieży i piwnicy turbiny wiatrowej,
 • ćwiczenia ratownicze. 

Single Rescuer - Nacelle, Tower, Basement

Cena: 1100 zł.

Czas trwania kursu: 1 dzień

   Advanced Rescue Training - Nacelle, Tower, Basement to seria szkoleń dotycząca zaawansowanych technik ratownictwa i ewakuacji podczas sytuacji zagrożenia. Każdy z modułów Advanced Rescue Training jest podzielony na miejsca ewakuacji oraz ilość osób wykonujących akcję ratunkową.

Część Nacelle, Tower, Basement obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu akcji ratunkowej w gondoli, wieży i piwnicy turbiny wiatrowej, podejmowanej w pojedynkę. Poza częścią teoretyczną, kursanci zdobędą umiejętności praktyczne na bazie ćwiczeń ze sprzętem ratowniczym. Poza częścią teoretyczną, kursanci zdobędą umiejętności praktyczne na bazie ćwiczeń ze sprzętem ratowniczym. 

Kurs Nacelle, Tower, Basement jest częścią pakietu Advance Rescue Training, który obejmuje: 

 • aspekty prawne zaawansowanych akcji ratunkowych,
 • ewakuację osoby poszkodowanej z gondoli, wieży lub piwnicy,
 • strategie ratownicze przy pojedynczych akcjach ratowniczych (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel),
 • procedury ewakuacji osoby poszkodowanej z gondoli, wieży i piwnicy turbiny wiatrowej,
 • ćwiczenia ratownicze. 

Advanced Rescue Training - Hub, Spinner, Inside Blade Rescue

Cena: 1100 zł.

Czas trwania kursu: 1 dzień 

   GWO Advanced Rescue Training to seria szkoleń dotycząca zaawansowanych technik ratownictwa i ewakuacji podczas zagrożenia. Każdy z modułów Advanced Resuce Training jest podzielony na miejsca ewakuacji oraz ilość osób wykonujących akcję ratunkową. Część Hub, Spinner, Inside Blade Rescue obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu grupowej akcji ratunkowej wewnątrz turbiny wiatrowej. Poza częścią teoretyczną, kursanci zdobędą umiejętności praktyczne na bazie ćwiczeń ze sprzętem ratowniczym. 

Kurs Hub, Spinner, Inside Blade Rescue jest częścią pakietu Advanced Rescue Training i obejmuje: 

 • aspekty prawne zaawansowanych akcji ratunkowych,
 • strategie ratownicze (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel),
 • procedury ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny wiatrowej (WTG),
 • dobór certyfikowanych i konstrukcyjnych punktów kotwiczenia
 • ćwiczenia ratownicze. 

Single Rescuer – Hub, Spinner and Inside Blade Rescue

Cena: 1100 zł.

Czas trwania kursu: 1 dzień

   GWO Advanced Rescue Training to seria szkoleń dotycząca zaawansowanych technik ratownictwa i ewakuacji podczas zagrożenia. Każdy z modułów Advanced Rescue Training jest podzielony na miejsca ewakuacji oraz ilość osób wykonujących akcję ratunkową. Część Hub, Spinner, Inside Blade Rescue obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu akcji ratunkowej wewnątrz turbiny wiatrowej, podjętej w pojedynkę. Poza częścią teoretyczną, kursanci zdobędą umiejętności praktyczne na bazie ćwiczeń ze sprzętem ratowniczym. 

Kurs Hub, Spinner, Inside Blade Rescue jest częścią pakietu Advanced Rescue Training i obejmuje: 

 • aspekty prawne zaawansowanych akcji ratunkowych,
 • strategie ratownicze (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel),
 • procedury ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny, wiatrowej (WTG),
 • dobór certyfikowanych i konstrukcyjnych punktów kotwiczenia,
 • ćwiczenia ratownicze. 

Chester Step

Czas trwania: 1 dzień

Miejsce: *

Cena podstawowa: 400zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia

GWO Chester Step

 Chester Step Test (CST) to trening pozwalający na zmierzenie wartości maksymalnego poboru tlenu w trakcie wysiłku aerobowego. Kurs ten określa stan kondycji fizycznej delegata, jego wydolność, oraz testuje wytrzymałość układu krążeniowo – oddechowego, badanego na różnym etapie intensywności wysiłku. Kurs Chester Step polega na wykonywaniu wejść na podest w narastającym tempie i badaniu wszelkich parametrów pomiędzy kolejnymi etapami ćwiczeń. Trening pozwoli sprawdzić formę fizyczną kursantów, która jest ważna podczas pracy w środowisku turbin wiatrowych i nie tylko.

Po badaniu CST kursant dostaje do wglądu wyniki, z których dowie się: 

 • jaki jest jego obecny poziom sprawności,
 • jakie aktywności fizyczne podjąć, w celu zwiększenia sprawności,
 • jakie są jego potencjalne problemy zdrowotne,
 • jakie są granice wytrzymałościowe organizmu. 

Wind Turbine Technician Combined Training

Czas trwania: *będzie dostępne wkrótce

Miejsce: *

Cena pakietu: 24000zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Szkolenie zawiera w sobie:

  GWO Wind Turbine Technican Combined Training to obszerny program. Szukasz szkolenia, które połączy wiedzę na temat naprawy łopat turbin wiatrowych i aspektów mechanicznych? Kurs combined to skondensowana wiedza, dająca delegatom odpowiednie kwalifikacje do podjęcia zawodu w branży OZE. Szkolenie to jest ogromnym źródłem kompetencji dla przyszłych technologii turbin wiatrowych. Szkolenie połączone z turbinami wiatrowymi obejmuje:

 • Blade Repair,
 • Epoxy awareness,
 • Polyester awareness,
 • Lightening Protection Systems,
 • Spot repair,
 • Confined Space.

Combined Blade Repair Training

Czas trwania: *będzie dostępne wkrótce

Miejsce: *

Cena pakietu: 14500zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Szkolenie zawiera w sobie:

Combined Blade Repair jest rozszerzeniem treningu Blade Repair, więc zawiera o wiele więcej informacji. W programie szkolenia uczestnicy znajdą informacje na temat całkowitej naprawy łopat turbin wiatrowych oraz bardziej zaawansowanych technik naprawy. Podczas zajęć dowiesz się również wszystkiego na temat praktycznej strony pracy techników turbin wiatrowych. Kurs Combined Blade Repair obejmuje takie kursy jak:

 • Blade Repair,
 • Epoxy Awareness,
 • Polyester Awareness,
 • Lightening Protection Systems,
 • Spot repair,
 • Rotor Blade Confined Space.
szkolenia GWO

Blade Repair Gap Training

Czas trwania: 1-9 dni

Miejsce: Wrocław

Cena podstawowa: 1500zł/dzień

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia

                                     Blade Repair Gap Training

   GWO Blade Repair Gap Training powstało dla ujednolicenia kompetencji techników turbin wiatrowych z doświadczeniem zawodowym w sektorze OZE. Szkolenie "Gap" skierowane jest do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie naprawy łopatek turbin wiatrowych, a więc po ukończeniu podobnych szkoleń związanych z naprawą łopatek turbin wiatrowych, np. Siemens Gamesa, Vestas, Blade B. Wiedza przekazywana na zajęciach uzupełni wiedzę uczniów, pomijając elementy, które są już im znane. Podczas kursu uczestnicy zostaną poddani wstępnym testom, które określą poziom ich wiedzy i umiejętności związanych z charakterem pracy nad turbinami wiatrowymi.

Elementy szkolenia Gap Training:

 • weryfikacja kompetencji uczestników,
 • część teoretyczną w sali wykładowej,
 • część praktyczna w warsztacie,
 • egzamin końcowy.

Polyester awareness

Czas trwania: 0,5 dnia

Miejsce: Wrocław – Szczecin

Cena szkolenia: 550zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia
 • Sprawdź dostępność

Kurs adresowany jest do wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznej pracy z żywicami poliestrowymi i materiałami pochodnymi.

Kurs obejmuje:

- objaśnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy z materiałami poliestrowymi,

- osobiste wyposażenie ochronne, 

- właściwa organizacja miejsca pracy,

- karty charakterystyki,

- elementy pierwszej pomocy.

Niedostępne
Kurs #1
Kurs #2
Kurs #3
Równocześnie
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Epoxy awareness

Czas trwania: 0,5 dnia

Miejsce: Wrocław – Szczecin

Cena szkolenia: 550zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia
 • Sprawdź dostępność

Kurs adresowany jest do wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat bezpiecznej pracy z żywicami epoksydowymi i izocyjanianami.

Kurs obejmuje:

- objaśnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy z materiałami epoksydowymi,

- osobiste wyposażenie ochronne, 

- właściwa organizacja miejsca pracy,

- karty charakterystyki,

- elementy pierwszej pomocy.

Niedostępne
Kurs #1
Kurs #2
Kurs #3
Równocześnie
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spot repair on metal and composite surfaces

Onshore / offshore

Czas trwania: 1-2 dni

Miejsce: Wrocław

Cena szkolenia: 1200zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia
 • Sprawdź dostępność

Ogólnym celem tego szkolenia jest umożliwienie uczestnikowi zdobycie wiedzy, umiejętności i podstaw do wykonywania napraw powierzchni ochronnych stali i kompozytów przy użyciu farb wielokomponentowych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają następujące kwalifikacje:

Uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie wykonać naprawę zgodnie z instrukcjami pracy i listami kontrolnymi.

Proporcje szkolenia 

Teoria / Praktyka

50% / 50%

Niedostępne
Kurs #1
Kurs #2
Kurs #3
Równocześnie
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

WTG Rotor Blade Confined Space

Czas trwania: 0,5 dnia

Miejsce: Wrocław

Cena szkolenia: 600zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia
 • Sprawdź dostępność

Szkolenie dotyczące pracy w przestrzeniach zamkniętych jest przeznaczone dla pracowników branży wiatrowej zorientowanych na naprawy łopat w stopniu zaawansowanym wymagającym pracy wewnątrz. Działania prezentowane na szkoleniu spełniają przyjęte międzynarodowe założenia pracy w przestrzeniach zamkniętych z naciskiem na pracę wewnątrz łopaty turbiny wiatrowej.

Szkolenie zawiera:

Szkolenie z zakresu:

- bezpieczeństwa pracy w przestrzeni zamkniętej,

- pomiaru gazów, 

- aspektów prawnych,

- identyfikacji zagrożeń,

- techniki asekuracji i ewakuacji,

- środków ochrony osobistej,

- reagowania w sytuacji zagrożenia życia,

- roli poszczególnych członków zespołu

- ćwiczenia praktyczne 

Proporcje programu

Teoria / Praktyka

 30 % / 70%

Niedostępne
Kurs #1
Kurs #2
Kurs #3
Równocześnie
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

WTG Rotor Blades Lightning Protection Systems – Inspection & Testing

Czas trwania: 0,5 – 1 dnia

Miejsce: Wrocław

Cena szkolenia: 1000zł

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia
 • Sprawdź dostępność

Szkolenie z systemów odgromowych łopat turbin wiatrowych to jedno dniowy kurs zapewniający przegląd systemów ochrony odgromowej zgodnie z normą EN 62305.

Uczestnik szkolenie uzyska kwalifikacje do przeprowadzenia kontroli i dokumentacji systemu ochrony odgromowej [LPS] na łopatach turbin wiatrowych

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne 

Pomiary

Podstawowe wymiany i naprawy

Niedostępne
Kurs #1
Kurs #2
Kurs #3
Równocześnie
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GWO Enhanced First Aid

Czas trwania: 3 dni

Bez ważnej GWO Pierwszej Pomocy 

1 dzień z aktualną pierwszą pomocą

Miejsce: Wrocław

Cena szkolenia: 1000zł/dzień

2000zł/3 dni

* każda cena zawiera podatek VAT

 • Opis szkolenia
 • Sprawdź dostępność

GWO Enhanced First Aid to rozszerzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Kurs Enhanced First Aid jest akredytowany przez Global Wind Organization i jest honorowany na całym świecie.

Coraz częściej wymagany w pracach na morzu oraz w takich krajach jak Niemcy, czy Dania.

Zajęcia zawierają informacje z zakresu Basic Trauma Life Suport oraz Advanced Life Suport szkoleń Europejskiej Rady Resuscytacji.

W module Enhanced First Aid kursanci nabędą umiejętności badania oznak życia w stopniu zaawansowanym, intubacji nad-tchawiczej oraz postępowania w przypadku masywnych krwawień.

The course includes:


- aspekty prawne pierwszej pomocy,

- zastosowanie środków ratujących życie,

- użycie zaawansowanego sprzętu ratunkowego,

- zarządzania w sytuacji awaryjnej w środowisku turbiny wiatrowej (WTG),

- ustabilizowanie sytuacji poszkodowanego,

- ocena stanu zdrowia po urazie,

- kontakt ze służbami ratunkowymi,

- symulację realnych zdarzeń (odgrywanie scenariuszy).

Niedostępne
Kurs #1
Kurs #2
Kurs #3
Równocześnie
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GWO Enhanced First Aid Refresher

Czas trwania: 1 dzień

Miejsce: Wrocław

Cena szkolenia: 1000zł

* każda cena zawiera podatek VAT

How customers evaluate our training

Your satisfaction with our communication

5/5

Yours satisfaction with our facilities and equipment used for the trainings

5/5

Yours satisfaction with the level of knowledge of our trainers

5/5

Yours satisfaction with our training materials

5/5

Yours sense of safeness during training

5/5