W tym dziale, znajdziecie Państwo podstawowe informację o projektach badawczo rozwojowych realizowanych przez naszą firmę oraz nadchodzących trendach branż „wspierających” sektor OZE.


Projekty, które tworzymy mają charakter długoterminowych międzynarodowych inwestycji z naciskiem na ich utylitaryzm i szybką, wymierną stopę zwrotu. Staramy się nie uzależniać w żadnym wypadku naszych działań od lokalnego rynku OZE z uwagi na niejasną politykę klimatyczną kolejnych rządów, obecnie bardziej zaangażowanych w handel emisją CO2 i zielonymi certyfikatami. Prognozujemy przychody na podstawie danych zebranych z rynku OZE przez Global Wind Energy Council oraz własnych badań rynku.

Nasze prace mają na celu udział w rozwoju technologii i zwiększaniu ich potencjału oraz komercjalizacji w dziedzinach, które otrzymują obecnie najmniejsze wsparcie ze strony lobby energetycznego. Wyłączyliśmy z naszych poszukiwań i badań, obszary „środka”, gdzie skupia się największa liczba firm i zarazem największe firmy produkujące, instalujące i wytwarzające energię elektryczną.


Obszar naszych zainteresowań znajduje się na dwóch
końcach sektora wiatrowego.


 

Obszar pierwszy, szkoleniowy, obecnie został zdominowany przez organizację GWO (Global Wind Organisation) partnera GWEC. Od roku 2019 jesteśmy dostawcą szkoleń GWO oraz jedną z 12 organizacji z uprawnieniami do nauki napraw łopat turbin wiatrowych na świecie.

Naszą aktywność odnotowujemy w grupach roboczych GWO, na sympozjach i seminariach. Nasze działania zmierzają do stworzenia narzędzi wspierających programy szkoleniowe dla przyszłych i obecnych pracowników branży wiatrowej.

Obszar drugi to recycling komponentów na bazie żywic poliestrowych i epoksydowych wzmacnianych włóknem szklanym. Na tym polu współpracujemy z naukowcami z Politechniki Śląskiej, oraz specjalistami w dziedzinie kompozytów, międzynarodowego prawa handlowego i gospodarki odpadami oraz ochrony własności intelektualnej.

Nasza działalność jest nakierowana przede wszystkim na udział w obszarach, które mają największe znaczenie dla jakości wykonywanych usług w branży oraz ingerencji w środowisko naturalne po okresie swojej eksploatacji co pośrednio ma wpływ na postrzeganie danego przemysłu jako ekologiczny lub nie.

Jeżeli chcieli by Państwo dowiedzieć się więcej lub uczestniczyć finansowo w realizacji naszych projektów zapraszamy


Dołącz do naszego zespołu B + R
PROJEKT

Blade Recycling

Informacje podstawowe:

Projekt zakwalifikowany według inteligentnych specjalizacji (KIS) do pozycji numer 7 - Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady.

Wartość projektu: 2 988 618,32 PLN

Finansowanie: 2 129 377,40 PLN

Okres realizacji projektu 2021- 2023

 

Cel i założenia:

Głównym założeniem jest przetworzenie przy użyciu innowacyjnych metod, elementów kompozytowych pochodzących z turbin wiatrowych i zastosowanie otrzymanego destruktu poliestrowo szklanego uzyskanego poniżej cen powszechnie znanych do:

wypełnienia,

wzmocnienia lub ustabilizowania nowych form, poprzez „uwięzienie” maksymalnej ilości recyklatu poliestrowo szklanego w tego typu elementach.


GLOBAL WIND CONSULTING SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Opracowanie innowacyjnej, mobilnej metody przetwarzania zużytych łopat turbin wiatrowych

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie nowatorskiej, mobilnej, ekonomicznej technologii przetwarzania zużytych łopat turbin wiatrowych, która umożliwi wytworzenie materiału kompozytowego o zadanej wytrzymałości z recyklingu FRP. Uzyskany materiał zostanie zweryfikowany pod względem jego utylitaryzmu przemysłowego. Celem jest uzyskanie materiału kompozytowego możliwego do zastosowania dla szerokiej gamy produktów codziennej użyteczności. Wyniki prac zostaną wdrożone do działalności wnioskodawcy.


Dofinansowanie projektu z UE: 2 129 377,40 PLN


#

PROJEKT

VR 3Sixty

Informacje podstawowe:

Projekt zakwalifikowany według inteligentnych specjalizacji (KIS) do pozycji numer 7 - Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady.

Wartość projektu: 1 500 000 PLN

Finansowanie: własne

Okres realizacji projektu 2020- 2022

Główne obszary edukacyjne to troubleshooting w środowisku WTG, Niebezpieczeństwa i zagrożenia w środowisku WTG LOTO.

Największy nacisk kładziemy na ukierunkowanie procesu projektowego na potrzeby finalnego odbiorcy.

 

Cel i założenia:

Założeniem projektu jest stworzenie wirtualnego, interaktywnego środowiska turbiny wiatrowej, przy użyciu technologii trójwymiarowej wraz z zastosowaniem manipulatorów, dzięki którym będzie można odtworzyć poszczególne prace co w znaczący sposób wpłynie na efekty kształcenia, a tym samym może wspomóc:

procesy poznawcze,

procesy szkoleniowe,

procesy rekrutacyjne,


Jak i gdzie pracujemy nad naszymi projektami.

CYFROWE ROZWIĄZANIA

Laboratorium

Informacje podstawowe:

W ramach naszego laboratorium wykonujemy wszystkie podstawowe badania wytrzymałości materiałów, na zgodność z normami. W kręgu naszych zainteresowań badawczych możemy wyszczególnić:

recykling turbin wiatrowych,

badania materiałów kompozytowych,

badania sprzętu do prac wysokościowych,

termografia uszkodzeń łopat turbin wiatrowych,

badania trybologiczne przekładni elektrowni wiatrowych.

 

W mechanice materiałów inżynierskich

których używamy na co dzień w swojej pracy, istotna jest ich niezawodność. Aby takową uzyskać, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych i często bardzo czasochłonnych badań materiałowych. Pozwalają one na określenie wartości liczbowych najważniejszych wielkości tj. moduł Younga czy liczbę Poissona. W tym celu przeprowadzany jest szereg badań, które podzielić można na trzy podstawowe grupy:

badania nieniszczące,

badania niszczące,

badania symulacyjne wykonywane w środowiskach symulacyjnych programów z rodziny CAE.

Do najpopularniejszych badań niszczących zaliczamy statyczną próbę rozciągania, zwaną również próbą zerwania. Jest ona podstawowym badaniem materiałoznawczym i inżynieryjnym, w którym próbka jest poddawana kontrolowanemu naprężeniu aż do zniszczenia. Właściwości, które są mierzone bezpośrednio w próbie rozciągania, to maksymalna wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zerwanie, maksymalne wydłużenie i zmiana powierzchni przekroju próbki. Testy jednoosiowego rozciągania są najczęściej stosowane w celu uzyskania właściwości mechanicznych materiałów izotropowych. Niektóre materiały wykorzystują dwuosiowe badanie rozciągania. Główna różnica między tymi maszynami testującymi polega na tym, jak obciążenie jest przykładane do materiałów.


Badania nieniszczące „NDT”

Wśród najpopularniejszych badań nieniszczących bez wątpienia znajduje się próba zginania. Można wykonać ją na kilka sposobów lecz najpopularniejszym z nich jest próba trój- i czteropunktowego zginania. Są to próby również należące do grupy metod statycznych badania materiałów inżynierskich. Polega ona na odpowiednim podparciu próbki badanej w dwóch punktach, a następnie obciążaniu jej w jednym lub dwóch punktach. Wykonując nacisk rejestruje się wartość siły w funkcji strzałki ugięcia. Test ten możliwy jest do wykonania na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej wyposażoną w trzypunktowe lub czteropunktowe mocowanie do zginania. Główną zaletą trzypunktowej próby zginania jest łatwość przygotowania i badania próbki. Jednak ta metoda ma również pewne wady: warunki w trakcie próby badawczej mają ogromny wpływ na wyniki zwłaszcza biorąc pod uwagę, geometrię podpór i obciążenia oraz szybkość odkształcenia.


Badania mikroskopowe

Do metod badań nieniszczących zaliczyć można również badania mikroskopowe. Analiza mikroskopowa materiałów inżynierskich pozwala na ocenę powierzchni i strukturę materiału, a jej zastosowanie może wspierać procesy kontroli jakości. Analiza mikroskopowa materiałów jest ważna dla zapewnienia ich integralności i jakości. Możliwość obserwowania materiałów w skali mikro pozwala na uzyskanie wielu istotnych informacji, dzięki którym odgrywa ona kluczową rolę w kontroli jakości oraz we wsparciu obszaru badań i rozwoju. Obrazy zarejestrowane przez mikroskopy cyfrowe mogą zidentyfikować rozmiar i strukturę ziaren, rozkład faz, wady mikroskopowe oraz sposób wykonania komponentu / produktu.


Badania niszczące „DT”

Do typowych metod badań niszczących jakie oferujemy są badania na zrywarce do 50 kN. To wystarczająco dużo aby sprawdzić sprzęt do pracy na wysokości.

  Więcej na temat badań nieniszczących, mikroskopowych i niszczących
dowiesz się po rozwinięciu tej karty.