Szkolenie GWO First Aid

GWO
First Aid

Pierwsza pomoc to podstawowe szkolenie dla techników turbin wiatrowych. Kurs “First Aid” jest akredytowany przez Global Wind Organization, dlatego jest on uznawany na światowym rynku pracy. Zajęcia zawierają informacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy w branży wiatrowej, zgodnie z przyjętymi wymogami prawnymi. Kursanci po szkoleniu wykażą się wiedzą z zakresu poprawnego porządku zarządzania w sytuacji awaryjnej, prawidłowego stosowania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED i minimalizowania ryzyka wypadków. W module First Aid szczególny aspekt położony jest na bezpieczeństwo, ponieważ to właśnie ono warunkuje ludzkie życie.


Podczas części teoretycznej uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia związane z pierwszą pomocą, w związku z technikami ratowniczymi. Odbywa się ona w sali wykładowej, przy pomocy prezentacji multimedialnej i środków dydaktycznych. Część praktyczna stanowi natomiast symulację realnych działań, ponieważ one stanowią cenne przygotowanie.


Odgrywanie scenariuszy służy nabyciu praktycznej wiedzy i wykształceniu u kursantów odpowiednich nawyków, dlatego przeprowadzenie efektywnej akcji ratunkowej stanie się łatwiejsze.

GWO First Aid
***

PLN 1000/ +23% VAT

To podstawowe szkolenie dotyczące pierwszej
pomocy w środowisku turbin wiatrowych.

Informacje:

  • Czas trwania: 2 dni
  • Ważność: 2 lata
  • Miejsce: Wrocław, Kraków

GWO First Aid
(refresher)

PLN 700/ +23% VAT

To podstawowe szkolenie dotyczące pierwszej
pomocy w środowisku turbin wiatrowych.

Informacje:

  • Czas trwania: 1 dzień
  • Ważność: 2 lata
  • Miejsce: Wrocław, Kraków

 

* Po upływie 2 lat od pierwszego szkolenia należy wykonać szkolenie odświeżające (refresh). Szkolenie ma formę skróconą gdyż skupia się wyłącznie na praktyce

KONTAKT Z NAMI