Moduł ART Nacelle, Tower,
Basement

1500

 PLN


Informacje:

  • Ważność: 2 lata
  • Miejsce: Kraków
Kalendarz szkoleń
GWC zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 72h przed nim, w przypadku rejestracji mniej jak 3 osób na dany termin.

Szkolenie z zakresu przeprowadzania akcji ratunkowej to zaawansowany kurs dla techników turbin wiatrowych. Moduł ART Nacelle, Tower, Basement jest akredytowany przez Global Wind Organization, a w związku z tym jest honorowany na światowym rynku pracy. Kursanci po szkoleniu będą w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania zaawansowanej akcji ratunkowej na gondoli, wierzy i piwnicy turbiny wiatrowej, ponieważ zajęcia odbywają się zgodnie z zalecanymi standardami GWO. Prowadzący szkolenie przedstawią wzory zachowań, które pomogą działać w sytuacjach stresowych.

Szkolenie Nacelle, Tower, Basement jest częścią pakietu Advanced Rescue Training, który obejmuje:

  • aspekty prawne zaawansowanych akcji ratunkowych,
  • strategie ratownicze (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel),
  • procedury ewakuacji osoby poszkodowanej z gondoli, wieży i piwnicy turbiny wiatrowej,
  • ćwiczenia ratownicze.

Podczas części teoretycznej uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia związane z akcją ratunkową. Odbywa się ona w sali wykładowej, przy pomocy prezentacji multimedialnej i środków dydaktycznych. Część praktyczna stanowi natomiast symulację realnych zdarzeń. Odgrywanie scenariuszy służy nabyciu praktycznej wiedzy i wykształceniu u kursantów odpowiednich nawyków służących przeprowadzeniu efektywnej akcji ratunkowej.

Po ukończeniu szkolenia, kursant obsłuży sprzęt ratowniczy i zapewni osobie poszkodowanej bezpieczny transport, w zależności od konfiguracji – pionowej lub poziomej. Zajęcia zakładają poszerzenie wiedzy z zakresu usztywnienia kręgosłupa kołnierzem szyjnym i unikania pogłębienia urazów u poszkodowanych. Trening zakłada także naukę wyraźnego komunikowania się w potencjalnie stresującej sytuacji, zarówno jako koordynator oraz członek zespołu ratowniczego.

Grupa docelowaKurs przygotowuje delegatów do wykonywania pracy na wysokości, na turbinach wiatrowych w środowisku onshore i offshore, ponieważ jest on uniwersalny. Każdy chcący przystąpić do szkolenia musi mieć aktualne szkolenie GWO Basic Safety Training, a szczególnie aktualny kurs First Aid. Pracodawcy wymagają uprawnień, dlatego jeśli ich nie posiadasz, koniecznie nadrób zaległości.

Cele strategiczneZaawansowana akcja ratunkowa, podobnie do innych kursów, to zajęcia skupione na zapewnieniu technikom turbin wiatrowych maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wiatraki usytuowane są w terenie odległym dla służb ratowniczych. Życie współpracowników leży więc w rękach techników napraw turbin wiatrowych, przez co ich wyszkolenie jest tak istotne.

Okres ważnościART Nacelle, Tower, Basement to szkolenie z dwuletnim okresem ważności, a w związku z tym, po jego upłynięciu należy ukończyć Nacelle, Tower, Basement Refresher. Stanowi on odnowienie szkolenia ratunkowego.

Zobacz także!Inne szkolenia