Moduł SART Hub, Spinner and Inside Blade Rescue

1000

 PLN


Informacje:

  • Ważność: 2 lata
  • Miejsce: Kraków
Kalendarz szkoleń
GWC zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 72h przed nim, w przypadku rejestracji mniej jak 3 osób na dany termin.

Szkolenie z zakresu przeprowadzania akcji ratunkowej to zaawansowany kurs dla techników turbin wiatrowych. Moduł ART Single Rescuer – Hub, Spinner and Inside Blade Rescue podobnie jak inne szkolenia, jest akredytowany przez Global Wind Organization i jest honorowany na światowym rynku pracy. W związku z tym kursanci po szkoleniu będą w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania zaawansowanej akcji ratunkowej na gondoli, wieży i piwnicy turbiny wiatrowej. Zajęcia odbywają się zgodnie z zalecanymi standardami, ponieważ prowadzący szkolenie przedstawią wzory zachowań, które pomogą działać w sytuacjach stresowych.


Podczas części teoretycznej uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia związane z akcją ratunkową. Odbywa się ona w sali wykładowej, przy pomocy prezentacji multimedialnej i środków dydaktycznych. Część praktyczna stanowi natomiast symulację realnych zdarzeń. Odgrywanie scenariuszy służy nabyciu praktycznej wiedzy i wykształceniu u kursantów odpowiednich nawyków służących przeprowadzeniu efektywnej akcji ratunkowej.

Szkolenie Hub, Spinner, Inside Blade Rescue jest częścią pakietu Advanced Rescue Training i obejmuje:

  • aspekty prawne zaawansowanych akcji ratunkowych,
  • strategie ratownicze (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel),
  • procedury ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny, wiatrowej (WTG),
  • dobór certyfikowanych i konstrukcyjnych punktów kotwiczenia,
  • ćwiczenia ratownicze.

Kurs uczy samodzielnych operacji ratowniczych w turbinach przy użyciu standardowych metod i technik oraz urządzeń ratowniczych na wysokości. Na zajęciach kursant nauczy się dokonać oceny i określi strategie ratowania pojedynczego współpracownika (odpowiednia metoda ratowania, technika, certyfikowany sprzęt oraz sposób organizowania działań ratowniczych i miejsca zdarzenia) dla różnych scenariuszy ratowania.

Opinie o nas


[trustindex no-registration=google]