Epoxy & Polyester
Awareness

1000

 PLN


Informacje:

  • Ważność: Dożywotnie
  • Miejsce: Wrocław, on-line
Kalendarz szkoleń
GWC zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 72h przed nim, w przypadku rejestracji mniej jak 3 osób na dany termin.

Szkolenie bhp w tematyce żywic epoksydowych i poliestrowych to obszerne źródło wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego stosowania tych produktów. Po ukończeniu szkolenia posiadacz certyfikatu zna i rozumie procedury bezpieczeństwa podczas pracy i przechowania tego typu chemikaliów. Delegat potrafi zlokalizować informacje o chemikaliach, zapobiegać i ograniczać niewłaściwe obchodzenie się z chemikaliami.
Podczas kursu omawiane będą błędne schematy zachowań podczas pracy ze szczególnym uwzględnieniem reakcji egzotermicznej, niewłaściwego mieszania czy też rozlania.Poprawna i bezpieczna praca z żywicami epoksydowymi, poliestrowymi a także izocyjanianami w sposób kontrolowany to przewodnia tematyka tego kursu.

Grupa docelowa  • Pracownicy produkcyjni i technicy turbin wiatrowych,
  • Pracownicy w przemyśle szkutniczym,
  • Pracownicy przemysłu samochodowego.

Cele strategicznePo zakończeniu szkolenia bhp w zakresie poprawnego używania materiałów epoksydowych i poliestrowych posiadacz certyfikatu nabywa kompetencje w zakresie bezpiecznego użytkowania w/w materiałów. Jest w stanie pracować z żywicami poliestrowymi, epoksydowymi oraz zawierającymi styrenoizocjanki w sposób odpowiedni z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy (zgonie z § 5 ustawy Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy nr. 292 z dnia 26 kwietnia 2001 r.).

Wymogi fizyczneUczestnik nie może cierpieć na choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergia na styren, ani inne pochodne żywicy.

WażnośćEpoxy & Polyester Awareness jest szkoleniem dożywotnim i nie wymaga odnawiania.

Zobacz także!Inne szkolenia