Szkolenie GWO Working at Heights

GWO
Working at Heights

Szkolenie uprawniające do pracy na wysokości to podstawowy kurs dla techników turbin wiatrowych. Kurs “Working at Heights” jest akredytowany przez Global Wind Organization i jest honorowany na światowym rynku pracy. Kursanci po szkoleniu będą w stanie wykazać się znajomością obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach, poznają sprzęt ochrony osobistej (lonże, uprzęże, kaski itp.), oraz wykażą się wiedzą i umiejętnością z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu do asekuracji.


Podczas części teoretycznej delegaci poznają zagadnienia związane z bezpieczną pracą na wysokości. Odbywa się ona w sali wykładowej z pomocą prezentacji multimedialnej i materiałów dydaktycznych. Część praktyczna stanowi natomiast symulację realnych działań. Odgrywanie scenariuszy służy nabyciu praktycznej wiedzy i wykształceniu u kursantów odpowiednich nawyków.


Każdy z kursantów korzysta z własnego sprzętu lub sprzętu przydzielonego przez instruktora.

GWO Working at Heights
***

PLN 1400/ +23% VAT

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych
z bezpieczeństwem podczas prac na wysokości w środowisku turbin wiatrowych.

Informacje:

  • Czas trwania: 2 dni
  • Ważność: 2 lata
  • Miejsce: Wrocław, Kraków

GWO Working at Heights
(refresher)

PLN 1000/ +23% VAT

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych
z bezpieczeństwem podczas prac na wysokości w środowisku turbin wiatrowych.

Informacje:

  • Czas trwania: 1 dzień
  • Ważność: 2 lata
  • Miejsce: Wrocław, Kraków

 

* Po upływie 2 lat od pierwszego szkolenia należy wykonać szkolenie odświeżające (refresh). Szkolenie ma formę skróconą gdyż skupia się wyłącznie na praktyce

KONTAKT Z NAMI