Szkolenie GWO Blade Repair

GWO blade repair
Niedostępne
Kurs 1
Kurs 2
Kurs 3
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Blade repair – naprawa łopat turbin wiatrowych 

Moduł GWO „Blade Repair” został zaprezentowany 2 kwietnia 2019 roku w Bilbao jako odpowiedź na zapotrzebowanie na rozpoznawalne szkolenie z zakresu naprawy łopat turbin wiatrowych. Do tej pory podobne szkolenie oferował Siemens o nazwie „Blade B”. 

Moduł GWO „Blade Repair” został przygotowany we współpracy z członkami GWO w oparciu o konkretne oceny ryzyka, dane ze statystyk wypadków i incydentów związanych z instalacją, serwisem i konserwacją łopat generatorów turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych.
Norma ta opisuje wymagania dotyczące szkolenia w zakresie naprawy łopat, które są zalecane przez członków GWO. 

Członkowie GWO uznają przeszkolone osoby za kompetentne w zakresie naprawy łopat w przemyśle wiatrowym i akceptują przeszkoloną osobę jako posiadającą niezbędną wiedzę, aby zatrzymać niebezpieczną sytuację w pracy, w której to oni, jako obligatariusze, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Szkolenie jest weryfikowane poprzez bazę danych GWO WINDA.
W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe określa wyższe wymagania dotyczące szkolenia specjalistycznego, organizator szkolenia uwzględnia te wymagania w programie szkolenia. 

Uczestnicy mogą wykonywać prace naprawcze zgodnie z instrukcją pracy w następujących wymiarach: 

  • Naprawy krawędzi spływu do 1,5 m 
  • Naprawy krawędzi natarcia do 1,5 m 
  • Naprawy na głębokość aż do rdzenia 
  • Wymiana materiału rdzenia do 200 cm² 
  • Naprawa powierzchni zewnętrznej przygotowanie do malowania i żelkotu 
  • Instalacje elementów poprawiających sprawność łopaty turbiny wiatrowej 

Po ukończeniu modułu naprawy łopat „GWO Blade Repair” (BR), delegaci będą świadomi ryzyka i zagrożeń napotkanych podczas pracy z inspekcją i naprawą łopaty w przemyśle wiatrowym. Ponadto będą oni w stanie kontrolować i ograniczać to ryzyko i zagrożenia. 

Moduł szkoleniowy w zakresie naprawy łopat GWO wyposaży również uczestników w wiedzę, umiejętności i pewność siebie, które pozwolą im odpowiednio reagować w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia oraz zwiększą ich bezpieczeństwo poprzez właściwe stosowanie środków ochrony osobistej, sprzętu ratunkowego, procedur i bezpiecznego rzemiosła. 

Grupa docelowa GWO „Blade Repair 

– Personel, który będzie pracował w przemyśle wiatrowym, szczególnie w zakresie inspekcji i napraw kompozytów. 
– Personel wykonujący funkcje związane z pracą, które zostały ocenione pod kątem ryzyka przez pracodawcę lub osobę wykonującą obowiązki w miejscu pracy jako funkcję, gdzie dane szkolenie zawodowe zgodnie z niniejszą normą może złagodzić niektóre ze zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyka. 

Cele strategiczne 

Po ukończeniu kursu GWO Blade Repair, delegaci będą mogli bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi, przeprowadzając inspekcje i podstawowe procedury naprawy łopat, wspierając w ten sposób ogólną poprawę bezpieczeństwa personelu z funkcjami roboczymi, koncentrując się na naprawach kompozytowych i inspekcjach w przemyśle wiatrowym. 

Okres ważności 

Szkolenie w zakresie naprawy łopat GWO „Blade Repair” stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Zakłada to, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów, a jego uprawnienia nie wygasają. 

Wymagania fizyczne 

Moduł szkoleniowy GWO „Blade Repair” naprawa łopat, może być potencjalnie wymagający pod względem fizycznym. Niewątpliwą przeszkodą w podjęciu pracy po kursie może być lęk wysokości. 

Koszty 

Koszt kursu jest relatywnie niski w stosunku do zarobków. Już 2 tygodnie pracy na wiatrakach zwracają wszystkie poniesione koszty przystapienia do kursu. 

 

Finansowanie  

Global Wind Consulting oferuje atrakcyjne formy wsparcia dla osób pragnących się przebranżowić i rozpocząć pracę w najbardziej dochodowej i przyszłosciowej gałęzi przemysłu 21 wieku. 

W razie pytan prosimy o kontakt.