Spot repair on metal
and composite surfaces

1000

 PLN + 23% VAT

1230,00 PLN


Informacje:

 • Czas trwania: 1 - 2 dni
 • Ważność: dożywotnio
 • Miejsce: Wrocław

Kalendarz Zarezerwuj

Spot repair on metal and composite surfaces jest szkoleniem z zakresu wiedzy i umiejętności bezpiecznego stosowania produktów służących do ochrony stali i laminatów zbrojonych włóknem szklanym. Ponadto szkolenie swym zakresem obejmuje omówienie procesu prawidłowej aplikacji produktów malarskich w środowisku morskim i lądowym. Program szkolenia zawiera szereg norm związanych z przygotowaniem powierzchni do nakładania powłok malarskich i antykorozyjnych oraz szeroki zakres wiedzy związanej z mechanizmami korodowania metali oraz stopów niemetalicznych.


Proporcje szkolenia

Teoria / Praktyka
50% / 50%

Po ukończeniu szkolenia posiadacz certyfikatu:

 • Zna i rozumie procedury bezpieczeństwa przed, w trakcie i po naniesieniu powłok ochronnych,
 • Posiada wiedzę na temat bezpiecznej pracy z podkładami, farbami epoxydowymi i izocyjankami, farbami chlorokauczukowymi,
 • Potrafi zidentyfikować ważne informacje z kart technicznych produktu i potrafi je zastosować,
 • Rozumie zagrożenia związane z ochroną środowiska i wie jak im zapobiegać,
 • Zna konsekwencje i możliwe zdarzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się ze środkami chemicznymi,
 • Rozumie, jak zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia związane z pracami malarskimi,
 • Potrafi ocenić, czy miejsce pracy jest właściwie zorganizowane z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Potrafi zaplanować miejsce pracy na podstawie oceny ryzyka i planu pracy,
 • Samodzielnie przeprowadza badania warunków atmosferycznych,
 • Samodzielnie wykonuje naprawy uszkodzonych powierzchni,
 • Stosuje materiały, narzędzia, maszyny i środki ochrony indywidualnej w sposób zgodny z normami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • W sposób precyzyjny dobiera proporcje chemiczne i stosuje się do interwałów technologicznych,
 • We właściwy sposób reaguje w sytuacjach zagrożenia życia, w tym w zatruciach oraz poparzeniach.

Program szkoleniowy oparty jest o normy:

 • NACE SP0176 Corrosion Control of Submerged Areas of Permanently Installed Steel Offshore Structures Associated with Petroleum Production
 • NACE SP 0108 (2008) Standard Practice – Corrosion Control of Offshore Structures by Protective Coatings
 • NACE TPC 3 Microbiologically Influenced Corrosion and Biofouling in Oilfield Equipment
 • EN 12495 Cathodic protection for fixed steel offshore structures
 • EN ISO 12944 Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems
 • ISO 20340 Paints and varnishes – Performance requirements for protective paint systems for offshore and related structures
 • ASTM A775 / A775M Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars
 • ASTM A934 / A934M Standard Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing Bars
 • ISO 19840:2012 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces
 • ISO 8501 Visual assessment of surface cleanliness;
 • ISO 8502 Tests for the assessment of surface cleanliness;
 • ISO 8503 Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates;
 • ISO 8504 Surface preparation methods.
 • ISO 4624 Paints and varnishes — Pull-off test for adhesion
 • ISO 4628 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance
 • Health and safety §5 in the Danish Working Environment Authority act no 292 from April 26, 2001).

Grupa docelowa • Technicy turbin wiatrowych,
 • Pracownicy w przemyśle szkutniczym,
 • Pracownicy zajmujący się antykorozją na inżynieryjnych obiektach morskich.

Cele strategicznePo ukończeniu szkolenia bhp w zakresie poliestrów posiadacz certyfikatu posiada kompetencje w zakresie bezpieczeństwa osobistego w odniesieniu do pracy z żywicami poliestrowymi i zawierającymi styrenoizocyjanki oraz jest w stanie pracować z żywicami poliestrowymi w sposób odpowiedni z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z § 5 ustawy Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy nr 292 z dnia 26 kwietnia 2001 r.).

Cele strategicznePo ukończeniu szkolenia posiadacz tego certyfikatu jest kompleksowo przeszkolony w zakresie napraw przy użyciu kompletnych systemów malarskich na konstrukcjach znajdujących się w wysoce korozyjnych środowiskach w szczególności narażonych na korozje wżerową, powierzchniową oraz morską. Posiada wiedzę z zakresu przygotowania powierzchni a także potrafi samodzielnie dobrać technologie naprawy. Zna normy i wytyczne: ISO 8501, ISO 8502, ISO 8504, ISO 8505 ISO 4624, NACE i inne.

Wymogi fizyczneUczestnik nie może cierpieć na choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergia na izocyjaniany, ani inne pochodne żywic epoksydowych.

Zobacz także!Inne szkolenia

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?

gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej,
Czytaj dalej