W BIZNESIE ABY ODNIEŚĆ SUKCES NIE WYSTARCZĄ DOBRE CHĘCI I ZAPAŁ...


Sukces jest sumptem wykonanego zadania nacechowanego ponadprzeciętnym znaczeniem. Wizja sukcesu daje nam motywację do podjęcia działań w celu realizacji założeń, konkretnego pomysłu, stąd sukces w biznesie nie zależy od przekonań religijnych, czy dobrego dnia. Sukces to efekt naszych decyzji, uporu, ciężkiej, ponadnormatywnej pracy, która dla wielu jest wręcz syzyfowym zajęciem, bezkresną, pustą i niepewną drogą.


Co więc towarzyszy sukcesowi- zadowolenie, spełnienie, misja, pozytywne myślenie.

 

Tylko ludzie i firmy kompletnie świadome swoich umiejętności, ograniczeń potrafią tak sterować swoimi decyzjami by nie tracąc gruntu pod nogami i poczucia własnej wartości osiągać zamierzone cele. Pozytywne rzeczy przytrafiają się ludziom pozytywnie myślącym.

Ujednolicona polityka szkoleniowa pozytywnie wpływa na realizację projektów na całym świecie, a dzięki wymianie opinii pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi jakość szkoleń wzrasta w znaczący sposób. Jak Państwo wiecie GWO swoje korzenie posiada w Europie. Tu się wszystko zaczęło i dlatego kraje starego kontynentu mają tak duży wpływ na kształt tych szkoleń.


Wypracowana praktyka przez kilkadziesiąt lat wyraźnie przekłada się na zakres i obszary szkoleń.

PREZENTACJA

Kilka słów o naszej organizacji.

 

Global Wind Consulting zrzesza konsultantów oraz audytorów działających w ramach Global Wind Organisation. Jesteśmy młodą, dynamiczną organizacją, która wspiera wielki biznes firm szkoleniowych i pośrednio wykonawców w branży wiatrowej.

NASZ TEAM

Doświadczony zespół...


To inżynierowie i wieloletni audytorzy systemów jakości

Projektanci urządzeń i maszyn stosowanych w treningu

Konstruktorzy i automatycy z branży wiatrowej

Dostawcy materiałów i technologii dla branży

Doświadczeni instruktorzy GWO z wielu ośrodków szkoleniowych

Praktycy instalacyjni i serwisowi

Osoby pracujące w zespołach ratowniczych (ERT)

I wielu innych

Osoby z naszych zespołów uczestniczą w grupach roboczych GWO. Nasze idee i pomysły omawiamy i testujemy z naszymi klientami i delegatami. Nowe założenia omawiamy publicznie, zastanawiamy się nad praktykami i modelami szkoleniowymi oraz osobami które uczestniczą w procesie szkolenia.
Jako firma consultingowa zależy nam, aby atmosfera tworzenia nowego biznesu była pozytywnym przeżyciem dla inwestora i zachęcała do rozwoju oraz świadczenia najwyższej jakości usług dla swoich klientów.
Dla wielu firm, pierwszy kontakt z nowymi wytycznymi czy standardami bywa wielkim stresem i organizacyjnym szokiem. Naszą rolą w takiej sytuacji jest nie tylko wdrażać rozwiązania i sprzedawać. To za co jesteśmy opłacani i najbardziej cenieni, to budowanie w całym zespole poczucia misji, dobrze wypełnianych obowiązków oraz przygotowania merytorycznego do nowych ról na najwyższym poziomie. W końcu wszyscy wiemy, że ostateczną i najważniejsza opinię wystawi klient w niezależnych mediach, dzieląc się opinią o tym jakie wartości zostały mu przekazane i w jaki sposób.
Dlatego dobra atmosfera i komfort psychiczny muszą wypływać bezpośrednio od pracowników i osób zaangażowanych w trening, a to się będzie działo wtedy kiedy wszyscy będą wiedzieć co mają robić i będą robić to dobrze.
Łatwo jest się dopasować do dobrze działających trybów maszyny i tak też będą się zachowywać delegaci odwiedzający ośrodek szkoleniowy, gorzej jeżeli są tarcia lub coś nie działa. Tego typu rzeczy są szybko wychwytywane i obnażane publicznie, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na wpływy pieniężne z tytułu szkoleń.


Za sukcesem i opłacalnością konsultacji szkoleniowych przemawia kilka faktów

EXCEL

Aby dobrze opisać skuteczność tego narzędzia musimy, skorzystać tutaj z kilku terminów oraz wykresu Ganta, obrazujący pewien proces i przepływ pieniędzy.

Gwarancja

udanego audytu za 1 razem

Minimalizacja

strat z tytułu nie trafionych decyzji

Wsparcie

analiz finansowych, pomoc w określeniu sił na zamiary i na odwrót

Materiały

szkoleniowe właściwie dopasowane do programu szkoleniowego

Oszczędność

w czasie, w zdobywaniu dobrych praktyk

Wyszkolenie

własnych trenerów, zamiast żmudnych poszukiwań wolnych trenerów na rynku

Wsparcie

po audytowe

Pełna

operacyjność w maksymalnie krótkim czasie


Przykładowe rozwiązanie w dziedzinie konsultingu szkoleniowego


„uproszczona” kalkulacja dla stworzenia kadry szkoleniowej modułu GWO Blade Repair

Klient: Barcelona, Hiszpania

Ilość instruktorów do wyszkolenia:4

Takie szkolenie można wykonać u klienta w nowo powstałym ośrodku lub w GWC

1
Szkolenie odbywa się w Polsce

Udanego audytu za 1 razem

GWC: Wrocław, Poland

Rola GWC: Train the Trainer metodą 4 kroków wg standardu GWO

Koszt klienta: 7000 EU / Instruktor, 28000 EU całość

Czas: 40 dni

2
Szkolenie odbywa się w Hiszpanii

Udanego audytu za 1 razem

GWC: ***

Rola GWC: Train the Trainer metodą 4 kroków wg standardu GWO

Koszt klienta: 7000 EU / Instruktor, 28000 EU całość

Czas: 40 dni

(21x2500) – (40x850) = 52500 - 34000 = 18500 Eu zysku w trakcie szkolenia instruktorów


Co możemy zaoferować?

Wszystkie szkolenia podstawowe jak: