WTG Rotor Blade Confined Space

WTG Rotor Blade Confined Space

Szkolenie WTG Rotor Blade Confined Space zapewnia podstawową wiedzę do przeprowadzania prac  wewnątrz łopaty turbiny wiatrowej, w przestrzeni zamkniętej. 

Na zajęciach zostaną przybliżone przepisy bezpieczeństwa, zasady BHP, praktyczne rozwiązania przydatne w pracy, obsługę sprzętu do asekuracji i ewakuacji, a także przebieg akcji ratowniczej. Od kandydatów wymaga się natomiast odpowiedniej dyspozycji psychofizycznej. Poza częścią teoretyczną uczestnicy szkolenia zmierzą się także z ćwiczeniami praktycznymi, będącymi symulacją realnych zdarzeń.

Target group:

– Technicy naprawy łopat,

– Pracownicy na linii produkcyjnej łopat 

Strategic objectives

Szkolenie ma za zadanie przygotować w sposób praktyczny poszczególnych członków zespołu naprawiającego łopaty turbin wiatrowych do wyzwań i zagrożeń związanych z pracami wewnątrz łopaty. Posiadacz ceryfikatu  WTG Rotor Blade Confined Space będzie w stanie:

– przygotować plan pracy i ewakuacji

– wyznaczyć role w zespole

– pracować bezpiecznie 

– sprawnie zarządzać akcją ratowniczą 

– udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej

Validity

Szkolenie ważne jest 24 miesiące 

Physical requirement

Dalegat nie może posiadać chorób związanych z aparatem oddechowym jak astma, obturacyjna choroba płuc, zaburzeń błędnika, klaustrofobii