Wszystko o Global Wind Organisation?

Poznaj Global Wind Organisation – organizację non-profit założoną przez wiodących producentów i operatorów turbin wiatrowych. Celem stworzenia tej komórki, było ustandaryzowanie szkoleń na rzecz bezpieczniejszej i bardziej wydajnej pracy. Normy GWO są tworzone przez przemysł i dla przemysłu. Członkami organizacji są wiodący światowi producenci i właściciele turbin, reprezentujący zdecydowaną większość elektrowni wiatrowych. Wspólnie wymieniają się informacjami na temat ryzyka i wiedzą fachową w celu poprawy bezpieczeństwa całej branży. 

Członkowie GWO dążą do stworzenia środowiska pracy wolnego od wypadków i urazów w branży turbin wiatrowych, ustanawiając wspólne międzynarodowe standardy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i procedur awaryjnych. Szacuje się, że 20% globalnej siły roboczej w branży turbin wiatrowych jest obecnie szkolonych zgodnie z normami GWO i ten odsetek rośnie w zastraszającym tempie. 

Dlaczego przemysł potrzebuje standardów Global Wind Organisation? 

Pracodawcy zajmujący się energetyką wiatrową często prowadzą szkolenia o charakterze ogólnym, takie jak pierwsza pomoc lub praca na wysokości. Członkowie GWO ustandaryzowali to szkolenie, uzyskując szeroki zakres wymiernych korzyści. Członkowie organizacji tworzą standardy szkoleniowe odzwierciedlające ryzyko, na jakie narażeni są ich technicy w pracy. Szkolenia GWO prowadzą tylko i wyłącznie certyfikowani przez organizację trenerzy, dlatego kursanci mogą liczyć na wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne porady. Trenerzy mają także udokumentowane zaplecze techniczne. Zajęcia GWO stanowią więc gwarancję jakości, w przeciwieństwie do innych kursów, gdzie lekcje prowadzą niekompetentne osoby. Niejednokrotnie trenerami zostają osoby nie związane z charakterem pracy, w związku z czym nie mają oni podstaw do prowadzenia zajęć. Global Wind Organization odradza udział w takich szkoleniach, bowiem warto stawiać na sprawdzone rozwiązania. Przemysł potrzebuje jednolitych standardów, ponieważ wyszkolenie techników w jednakowy sposób ułatwia pracę.

Charakter GWO

Zaletą systemu GWO jest fakt, że pracodawcy akceptują szkolenie certyfikowanych techników GWO, niezależnie od tego, gdzie zostali przeszkoleni. W interesie technika jest wybór najlepszej kadry i miejsca, po to, by dowiedzieć się jak najwięcej. To naprawdę ważne. Ramy GWO dostosowują ogólne standardy bezpieczeństwa i szkoleń technicznych, wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw energetyki wiatrowej.

Global Wind Organisation

Osiągnięcia Global Wind Organisation

Członkowie GWO i niezależni usługodawcy pracujący w ramach GWO zgadzają się ze stwierdzeniem, że organizacja ta poprawiła dostosowanie i jakość podstawowych standardów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Dwie trzecie członków Global Wind Organization ustandaryzowało ponad 30% swoich programów szkoleniowych na poziomie podstawowym. Jako pracodawcy odpowiedzialni za szkolenia dla dziesiątek tysięcy techników energetyki wiatrowej, firmy te przyjęły standardy szkoleniowe, takie jak BST i BTT oraz Blade Repair stanowiące ponad trzy tygodniowe szkolenie na poziomie podstawowym i ustandaryzowały znaczną część swoich szkoleń. Od 2012 roku firmy otworzyły ponad 330 dostępnych lokalizacji, w których pracodawcy mogą zakupić standardowe szkolenia GWO.

Dodatkowe korzyści powstania Global Wind Organisation

Globalna sieć dostawców szkoleń GWO zapewnia wzrost wydajności i obniżenie kosztu szkoleń, w związku z czym wspierana przez infrastrukturę baza danych WINDA umożliwia pracodawcom natychmiastową walidację umiejętności pracowników za pomocą identyfikatora WINDA ID. Normy GWO są ustanowione jako umowny warunek wstępny w łańcuchu dostaw energii wiatrowej, pomagając w dostosowaniu działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa wszystkich wykonawców. Normy i kryteria GWO dostosowują się do zagrożeń bezpieczeństwa w przemyśle turbin wiatrowych. Zawartość ta jest weryfikowana i aktualizowana w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich osób z branży turbin wiatrowych.