Lightning Protection Systems – Inspection & Testing

WTG Rotor Blades Lightning Protection Systems – Inspection & Testing

Szkolenie z systemów odgromowych łopat turbin wiatrowych to jedno dniowy kurs zapewniający przegląd systemów ochrony odgromowej zgodnie z normą EN 62305.

Uczestnik szkolenie uzyska kwalifikacje do przeprowadzenia kontroli i dokumentacji systemu ochrony odgromowej [LPS] na łopatach turbin wiatrowych

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne 

Pomiary

Podstawowe wymiany i naprawy

Pełny opis

Kurs ten jest skierowany do osób odpowiedzialnych za kontrolę i testowanie systemów ochrony odgromowej. Program obejmuje takie tematy jak: przyczyny wyładowań atmosferycznych, ocena ryzyka, metody ochrony, w tym ochrona przeciwprzepięciowa oraz kontrola i testowanie w celu spełnienia norm EN 62305.

Szkolenie dostarcza informacji na temat: 

Funkcji LPS

Rodzajów  LPS

Podstawowej wiedza z zakresu elektryki 

Czym jest opór

Kable i złącza

Urządzenia testowe

Jednostki pomiarowe

Przejściowe przepięcia

Normy ochrony odgromowej (EN 62305)

Uszkodzenia spowodowane uderzeniami piorunów w turbinę

Zabezpieczenie przepięciowe

Rodzaje strat w wyniku uderzenia pioruna

Ocena ryzyka w zakresie ochrony odgromowej

Ochrona turbin wiatrowych 

Uziemienie, izolacja i zakończenia

Bezpieczna praca na wysokości

Inspekcja i testowanie (obejmuje praktyczne pokazy)

Wymiana receptorów 

Naprawy tymczasowe 

Odczytywanie i wymiana kart odgormowych

Grupa docelowa:

– Technicy naprawiający łopaty

– Zawodowcy, którzy muszą zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę na temat systemów ochrony odgromowej zgodnie z normą EN 62305 dotyczącą WTG.

Cele strategiczne

Po szkoleniu uczestnik będzie mógł: 

Przeprowadzić ogólną kontrolę wzrokową receptorów piorunowych 

Pomiar oporności pomiędzy receptorami a całą wieżą 

Używać różnych narzędzi pomiarowych

Wymienić receptor w większości popularnych łopat 

Rozpoznawać i zgłaszać typowe uszkodzenia po uderzeniu pioruna na powierzchni i strukturze łopaty. 

Opisać opór elektryczny 

Opisać zagrożenia dla zdrowia związane z pracą nad systemami ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Ważność

Szkolenie jest dożywotnie

Wymóg fizyczny

Uczestnicy powinni być w dobrej kondycji fizycznej. Niedopuszczalne jest posiadanie jakichkolwiek problemów z sercem, a w szczególności stymulatora serca.