GWO Enhanced First Aid

GWO Enhanced First Aid

GWO Enhanced First Aid to rozszerzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Kurs Enhanced First Aid jest akredytowany przez Global Wind Organization i jest honorowany na całym świecie.

Coraz częściej wymagany w pracach na morzu oraz w takich krajach jak Niemcy, czy Dania.

Zajęcia zawierają informacje z zakresu Basic Trauma Life Suport oraz Advanced Life Suport szkoleń Europejskiej Rady Resuscytacji.

W module Enhanced First Aid kursanci nabędą umiejętności badania oznak życia w stopniu zaawansowanym, intubacji nad-tchawiczej oraz postępowania w przypadku masywnych krwawień.

The course includes:


– aspekty prawne pierwszej pomocy,

– zastosowanie środków ratujących życie,

– użycie zaawansowanego sprzętu ratunkowego,

– zarządzania w sytuacji awaryjnej w środowisku turbiny wiatrowej (WTG),

– ustabilizowanie sytuacji poszkodowanego,

– ocena stanu zdrowia po urazie,

– kontakt ze służbami ratunkowymi,

– symulację realnych zdarzeń (odgrywanie scenariuszy).

Full description

Ideą modułu jest zrozumienie znaczenia udzielania podstawowej i rozszerzonej pierwszej pomocy w sposób bezpieczny i solidny, zgodnie z lokalnym ustawodawstwem i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i Amerykańskiego Stowarzyszenia Serca (AHA). Na kursie stosowane są bezpieczne, skuteczne i natychmiastowe środki ratujące życie w różnych stanach urazowych. Delegaci nauczą się udzielać pomocy przy użyciu zaawansowanego sprzętu ratunkowego i telekonsultacji medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osobistej. Program określa i wyjaśnia funkcjonowanie, oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów oraz chorób związanych z ludzkim ciałem. Kluczowe jest także wykazanie zrozumienia i właściwego porządku zarządzania w sytuacji awaryjnej w środowisku turbiny wiatrowej (WTG).

Prowadzący szkolenie nauczą kursanta dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia ofiary po urazie lub ostrej chorobie i ustalenia, czy, wymagana jest porada lekarska i pomoc zewnętrzna. 

Szkolenie to także dawka wiedzy z zakresu alarmowania służb ratowniczych i konsultacji telemedycznych poprzez dostarczenie zwięzłego i odpowiedniego raportu o stanie zdrowia ofiary, przy jednoczesnym otrzymaniu porady medycznej w celu ustabilizowania jej sytuacji

Podczas części teoretycznej uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia związane z zaawansowaną pierwszą pomocą. Odbywa się ona w sali wykładowej z prezentacją multimedialnej i niezbędnymi środkami dydaktycznymi. Część praktyczna stanowi natomiast symulację realnych działań.

Target group:

Kurs dedykowany jest osobom wykonującym prace na turbinach wiatrowych. Stanowi on rozszerzone szkolenie pierwszej pomocy. Aby podejść do kursu należy posiadać ważny certyfikat ze szkolenia First Aid, który należy do modułu Basic Safety Training.

Strategic objectives

Celem szkolenia jest przygotowanie delegata do działania jako lider w sytuacjach, gdy konieczna jest pierwsza pomoc.

Po ukończeniu kursu zaawansowanej pierwszej pomocy delegaci będą w stanie zarządzać sytuacjami wymagającymi natychmiastowej pomocy medycznej, przy użyciu sprzętu dostępnego na turbinie wiatrowej. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wiatraki usytuowane są w terenie odległym dla służb ratowniczych i nie ma możliwości na natychmiastowe przybycie służb ratowniczych.

.

Validity

Enhanced First Aid to szkolenie z dwuletnim okresem ważności. Seria Refresher stanowi odnowienie kursów na kolejne dwa lata.

Physical requirement

Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny cechować się dobrą kondycją fizyczną i odpornością psychiczną na stres.