GWO Basic Safety Training (BST)

Kurs GWO Basic Safety Training to zakres podstawowych zajęć dla techników turbin wiatrowych. Uprawnienia pozwalają podjąć pracę na wysokości z zachowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa. Kursy spełniają wymagania Global Wind Organization. Na zajęciach kursanci dowiedzą się jak zachować się podczas niebezpieczeństsw pożarowych, jak wykonać pierwszą pomoc, jak bezpiecznie pracować na wysokości i przenosić przedmioty. Ideą kursów BST jest zapewnienie bezpieczeństwa technikom turbin wiatrowych, ponieważ ich praca może okazać się niebezpieczna.

Szkolenia BST to obszerny zasób wiedzy pozwalający na pracę zgodną z przyjętymi standardami prawnymi. Pakiet stanowi zbiór szkoleń, które w połączeniu są tańsze i krótsze, niż kursy odbywane pojedynczo, po kolei. Wybierając opcje Combined, znacznie szybciej i taniej nabierzesz niezbędnych kompetencji. Moduły szkolenia GWO Basic Safety Training Combined to:

 • Fire Awareness,
 • First Aid,
 • Working at Height,
 • Manual Handling.

Szkolenia odbywają się w przeznaczonym do tego ośrodku wyposażonego w salę wykładową i zaplecze niezbędne do wykonywanie ćwiczeń praktycznych, w związku z czym poza samą wiedzą delegaci nabędą także umiejętności. Jeśli chodzi o część praktyczną GWO Basic Safety Training, jest ona prowadzona przy użyciu sprzętu stosowanego w turbninach wiatrowych, więc ćwiczenia stanowią realne podstawy do rozpoczęcia pracy na farmie wiatorowej.

Cele

Standardowe moduły GWO BST został zaprojektowany tak, aby technicy mogli wykonywać pracę w środowisku turbin wiatrowych. Kurs BST to wiedza podstawowa, bez której nie można wykonać jakiejkolwiek czynności na wiatrakach, ponieważ pracownik bez ważnego certyfikatu nie zostanie dopuszczony do pracy. Wiedza na temat pierwszej pomocy, świadomości pożarowej, przenoszenia przedmiotów i pracy na wysokości to informacje decydujące o ludzkim życiu, dlatego przykłada się do nich tak dużą wagę.

Normy prawne

Basic Technicall Training został przygotowany tak, by możliwie najlepiej zadbać o bezpieczeństwo techników turbin wiatrowych w środowisku morskim i lądowym. Szkolenie przebiega zgodnie z aktualnymi procedurami prawnymi, ponieważ to właśnie bezpieczeństwo jest głównym priorytetem w pracy. Prawo się zmienia, w związku z czym program szkolenia jest równocześnie aktualizowany na bieżąco.

GWO Basic Safety Training
Wymagania

Przed przystąpieniem do szkolenia niezbędne jest posiadanie wpisu w rejestrze WINDA. Ta internetowa baza danych pomaga kursantom w okazywaniu swoich kompetencji drogą elektroniczną, więc stanowi ułatwienie także dla organizatorów. Poza rejestracją w bazie Winda nie są wymagane żadne dokumenty, podczas gdy mile widziane jest doświadczenie w branżach pokrewnych do OZE.

Wymagania fizyczne

Moduły szkoleniowy GWO, mogą być potencjalnie wymagające pod względem fizycznym. dlatego niewątpliwą przeszkodą w podjęciu pracy po kursie może być lęk wysokości. Organizatorzy zajęć nie wymagają od kursantów udokumentowanych badań lekarskich, ponieważ jedyną formalną przeszkodą w rozpoczęciu kursu jest niepełnoletność. Praca na wiatrakach odbywa się w trudnych warunkach, dlatego warto, by delegaci wykazali się dobrą kondycją psychofizyczną.

Korzyści

Ukończenie kursu BST Combined to pakiet wiedzy, który pomoże Ci wystartować w branży OZE. Na końcu kursu GWO Basic Safety Training uczestnicy szkolenia uzyskają certyfikat, który będzie honorowany na rynku pracy całego świata. Aby uzyskać certyfikat należy pomyślnie zdać egzamin końcowy i wykazać się frekwencję w każdym dniu zajęć.

Koszty

Cena kursu jest relatywnie niska w stosunku do zarobków, ponieważ już 2 tygodnie pracy na wiatrakach zwracają wszystkie poniesione koszty przystąpienia do szkoleń. Inwestycja w szkolenie GWO to pewność stabilnego zatrudnienia, dlatego warto postawić na pracę w branży wiatrowej.

Finansowanie 

Global Wind Consulting oferuje atrakcyjne formy wsparcia dla osób pragnących się przebranżowić i rozpocząć pracę w najbardziej dochodowej i przyszłościowej gałęzi przemysłu XXI wieku. Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem kliknij tutaj. Relatywnie wysokie ceny szkoleń są dotowane z funduszy unijnych, można dostać na nie dostać także pożyczkę. Z pewnością masz wiele wątpliwości, w związku z tym czekamy na Twój kontakt, by je rozwiać.

Szkolenie uprawniające do pracy na wysokości to podstawowy kurs dla techników turbin wiatrowych. Kurs “Working at Heights” jest akredytowany przez Global Wind Organization i jest honorowany na światowym rynku pracy. Kursanci po szkoleniu będą w stanie wykazać się znajomością obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach, poznają sprzęt ochrony osobistej (lonże, uprzęże, kaski itp.), oraz wykażą się wiedzą i umiejętnością z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu do asekuracji.

Podczas części teoretycznej delegaci poznają zagadnienia związane z bezpieczną pracą na wysokości. Odbywa się ona w sali wykładowej z pomocą prezentacji multimedialnej i materiałów dydaktycznych. Część praktyczna stanowi natomiast symulację realnych działań. Odgrywanie scenariuszy służy nabyciu praktycznej wiedzy i wykształceniu u kursantów odpowiednich nawyków. Każdy z kursantów korzysta z własnego sprzętu lub sprzętu przydzielonego przez instruktora.

Szkolenie Working At Heights jest częścią pakietu Basic Safety Training i obejmuje:
 • podstawy prawne,
 • zagadnienia z zakresu pionowych systemów asekuracji,
 • omówienie systemów chroniących przed upadkiem z wysokości,
 • ustalenie pozycji w pracy,
 • szeroki opis systemów zabezpieczenia i systemów asekuracji,
 • symulację realnych zdarzeń (rozgrywanie scenariuszy),
 • opis środków ochrony indywidualnej,
 • obsługę urządzeń ratowniczych,
 • ćwiczenia ratownicze.

Po ukończeniu modułu Working at Heights kandydat będą świadomi odpowiedzialności i ryzyka związanego z pracą na wysokości. Szkolenie służy poprawie bezpieczeństwa pracy w środowisku turbin wiatrowych. Program zawiera wiedzę na temat technik ewakuacji i ratownictwa. Ma on na celu zminimalizowanie ryzyka pracy na wysokości.

Grupa docelowa Working at Heights

Kurs dedykowany jest osobom rozpoczynającym prace na wysokości na turbinach wiatrowych, ponieważ jest on podstawowym szkoleniem, bez którego wykonywanie jakiejkolwiek pracy “na wiatrakach” jest niemożliwe. Jeśli planujesz rozpocząć karierę jako technik turbin wiatrowych, rozpocznij od serii szkoleń Basic Safety Training.

Cele strategiczne

Po ukończeniu kursu wysokościowego delegaci nabędą kompetencji uprawniających do wykonania zadań z pomocą Środków Ochrony Indywidualnej, w związku z tym poznają systemy asekuracji, nauczą się podstaw prawidłowego ustalania pozycji w miejscu pracy oraz poznają system zabezpieczający. Stawiamy na sprawdzone rozwiązania, ponieważ wiemy jak ważna jest odpowiednia ochrona.

Okres ważności

Working at Heights BST to szkolenie z dwuletnim okresem ważności, w związku z tym należy go odnowić. Po jego upłynięciu należy ukończyć Working at Heights Refresher, będący formą odnowienia szkolenia wysokościowego. Po każdym upłynięciu terminu szkolenia należy powtarzać proces, ponieważ wiedza i umiejętności wymagają przypomnienia. Szkolenia BST mają swój limit czasowy, w przeciwieństwie do szkolenia Blade Repair.

Pierwsza pomoc to podstawowe szkolenie dla techników turbin wiatrowych. Kurs “First Aid” jest akredytowany przez Global Wind Organization, dlatego jest on uznawany na światowym rynku pracy. Zajęcia zawierają informacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy w branży wiatrowej, zgodnie z przyjętymi wymogami prawnymi. Kursanci po szkoleniu wykażą się wiedzą z zakresu poprawnego porządku zarządzania w sytuacji awaryjnej, prawidłowego stosowania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED i minimalizowania ryzyka wypadków. W module First Aid szczególny aspekt położony jest na bezpieczeństwo, ponieważ to właśnie ono warunkuje ludzkie życie.

Podczas części teoretycznej uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia związane z pierwszą pomocą, w związku z technikami ratowniczymi. Odbywa się ona w sali wykładowej, przy pomocy prezentacji multimedialnej i środków dydaktycznych. Część praktyczna stanowi natomiast symulację realnych działań, ponieważ one stanowią cenne przygotowanie. Odgrywanie scenariuszy służy nabyciu praktycznej wiedzy i wykształceniu u kursantów odpowiednich nawyków, dlatego przeprowadzenie efektywnej akcji ratunkowej stanie się łatwiejsze.

Szkolenie First Aid jest częścią pakietu Basic Safety Training i obejmuje:

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, – podstawy anatomii człowieka,
 • działanie podczas wypadku,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • obsługa defibrylatora AED,
 • symulację realnych zdarzeń (odgrywanie scenariuszy).
Grupa docelowa GWO First Aid

Kurs dedykowany jest osobom wykonującym prace na wysokości na turbinach wiatrowych. Jest on podstawowym szkoleniem, bez którego wykonywanie jakiejkolwiek pracy “na wiatrakach” jest niemożliwe. Jeśli planujesz rozpocząć karierę jako technik turbin wiatrowych, rozpocznij od serii szkoleń Basic Safety Training.

                                                                                                  Cele strategiczne

Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy delegaci nabędą kompetencje uprawniające do wykonania zadań na wysokości, ponieważ program kursu zapewnia technikom turbin wiatrowych maksymalny poziom bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne, ze względu na fakt, że wiatraki usytuowane są w terenie odległym dla służb ratowniczych.

Okres ważności

GWO First Aid BST to szkolenie z dwuletnim okresem ważności, z tego względu, po jego upłynięciu należy ukończyć First Aid Refresher, będący odnowieniem szkolenia pierwszej pomocy. Kursy odświeżające należy odświeżać po każdym okresie ich wygaśnięcia, ponieważ informacje należy powtarzać.

 

Szkolenie ochrony przeciwpożarowej to podstawowy kurs dla techników turbin wiatrowych. Kurs “Fire Awareness” jest akredytowany przez Global Wind Organization. w związku z czym jest honorowany na światowym rynku pracy. Kursanci po szkoleniu będą w stanie wykazać się znajomością zagadnień z zakresu rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia, przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z nimi zagrożeń prawnych. Prowadzący szkolenia przedstawią aspekty szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej w praktycznym zastosowaniu, ponieważ szkolenie BST stawia szczególny nacisk na bezpieczeństwo pracowników branży wiatrowej.

Podczas części teoretycznej uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia związane z Fire Awarness. Część teoretyczna, podobnie do innych szkoleń, odbywa się przy pomocy prezentacji multimedialnej i środków dydaktycznych. Część praktyczna stanowi natomiast symulację realnych działań, dlatego daje ona solidne podstawy do pracy. Odgrywanie scenariuszy służy nabyciu praktycznej wiedzy i wykształceniu u kursantów odpowiednich nawyków, ponieważ to one decydują o sukcesie podczas przeprowadzeniu efektywnej akcji ratunkowej.

Szkolenie Fire Awareness jest częścią pakietu Basic Safety Training i obejmuje:
 • wprowadzenie,
 • aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej,
 • zagadnienia związane z pożarem w turbinie,
 • symulację realnych zdarzeń (odgrywanie scenariuszy).

Po ukończeniu kursu Fire Awareness kandydat będzie świadomy ryzyka i zagrożenia pożarowego, a także nabędzie praktyczną wiedzę potrzebną do działania w sytuacji awaryjnej, zgodnie z ustalonymi procedurami. Celem lekcji jest przekazanie delegatom niezbędnej wiedzy na temat spalania, rozprzestrzeniania się ognia, różnych rodzajów pożarów i składu dymu, aby rozumieli jak powstaje pożar, jak go ugasić oraz jak ogień się rozprzestrzenia i jakie są zagrożenia związane z dymem.

Grupa docelowa Fire Awareness

Kurs Fire Awareness to podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, dlatego wykonywanie jakiejkolwiek pracy “na wiatrakach” bez niego jest niemożliwe. Jeśli planujesz rozpocząć karierę jako technik turbin wiatrowych, rozpocznij od serii szkoleń Basic Safety Training. Świadomość pożarowa chroni życie, ale przede wszystkim zapobiega zagrożeniom w środowisku turbin wiatrowych. Szkolenie jest dedykowane osobom chcącym rozpocząć karierę w branży OZE, więc jeśli do nich należysz nie czekaj!

                                                                                                 Cele strategiczne

Po ukończeniu kursu przeciwpożarowego delegaci nabędą kompetencje uprawniające do wykonania zadań na wysokości. Ochrona przeciwpożarowa jest skupiona na zapewnieniu technikom turbin wiatrowych maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wiatraki usytuowane są w terenie odległym dla służb ratowniczych. Okres ważności

Fire Awareness BST to szkolenie z dwuletnim okresem ważności. Po jego upłynięciu należy ukończyć Fire Awarness Refresher, będący odnowieniem szkolenia przeciwpożarowego.

Przenoszenie przedmiotów to podstawowe szkolenie dla techników turbin wiatrowych. Kurs “Manual Handling” jest akredytowany przez Global Wind Organization, a w związku z tym honorowany na światowym rynku pracy. Zajęcia zawierają informacje z zakresu bezpiecznego transportu ręcznego przedmiotów o różnej wadze i kształcie. Wiedza przekazana kursantom bazuje na standardach bezpieczeństwa i doświadczeniu praktyków prowadzących zajęcia. W module Manual Handling ukazane zostały sposoby transportu przedmiotów, które znacznie ułatwiają pracę w środowisku turbin wiatrowych.

Podczas części teoretycznej uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia związane z technikami transportu, anatomią człowieka i bezpieczeństwem. Odbywa się ona w sali wykładowej, przy pomocy prezentacji multimedialnej i środków dydaktycznych. Część praktyczna przygotowuje do pracy w realnych warunkach, w związku z czym polega ona na symulacji działań. Odgrywanie scenariuszy służy nabyciu praktycznej wiedzy i wykształceniu u kursantów odpowiednich nawyków, ponieważ kładziemy szczególny nacisk na efektywność pracy.

Szkolenie Manual Handling jest częścią pakietu Basic Safety Training i obejmuje:
 • aspekty prawne związane z pracą na wysokości, – omówienie wszelkich zagrożeń,
 • podstawy anatomii,
 • ułożenie planu ręcznych prac transportowych ,
 • metody i techniki przenoszenia przedmiotów,
 • zachowanie zgodne ze standardami bezpieczeństwa,
 • symulację realnych zdarzeń (odgrywanie scenariuszy).
Grupa docelowa Manual Handling

Kurs dedykowany jest osobom wykonującym prace na wysokości na turbinach wiatrowych. Jest on podstawowym szkoleniem, w związku z czym bez niego wykonywanie jakiejkolwiek pracy “na wiatrakach” jest niemożliwe. Jeśli planujesz rozpocząć karierę jako technik turbin wiatrowych, rozpocznij od serii szkoleń Basic Safety Training.

                                                                                                  Cele strategiczne

Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy delegaci nabędą kompetencje pozwalające na bezpieczną pracę na wysokości. Program kursu jest skupiony na zapewnieniu technikom turbin wiatrowych maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, dlatego stawiamy nacisk na ten aspekt. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wiatraki usytuowane są w terenie odległym dla służb ratowniczych. Każdy technik w sytuacji zagrożenia staję się także ratownikiem, zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Okres ważności

Manual Handling BST to szkolenie z dwuletnim okresem ważności, więc po jego upłynięciu należy ukończyć Manual Handling Refresher, będący odnowieniem szkolenia przenoszenia ręcznego. Delegaci są zobowiązani powtarzać kurs po każdym okresie jego wygaśnięcia, ponieważ wiedza wymaga powtarzania.

                                                                                                   Na zakończenie
Branża wiatrowa ciągle się rozwija, dlatego warto na nią postawić. Odważ się na więcej, w związku z możliwościami jakie daje OZE. BST to seria profesjonalnych kursów uprawniających do pracy na turbinach wiatrowych, w przeciwieństwie do innych szkoleń, które mogą oferować nieuznawane w branży certyfikaty. Nie daj się oszukać, ponieważ inwestycja w przyszłość zwróci się tylko wtedy, kiedy będzie dobrze przemyślana. Stawiamy na rozwój, dlatego oczekujemy od kandydatów podobnego podejścia. By rozpocząc pracę w branży OZE nie potrzeba studiów, w związku z czym przyciąga ona coraz większą grupę ochotników. Nie czekaj, technicy turbin wiatrowych to coraz liczniejsze grono, więc czekamy tylko na Ciebie. Z pewnością masz wiele pytań, dlatego zadzwoń lub napisz do nas!