Epoxy awareness 

Szkolenie bhp w tematyce żywic epoksydowych to obszerne źródło wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego stosowania produktów z żywicy epoksydowej. 

Po ukończeniu szkolenia posiadacz certyfikatu 

zna i rozumie procedury bezpieczeństwa przed, w trakcie i po przeniesieniu żywic epoksydowych i izocyjanianów.

Potrafi zlokalizować informacje o chemikaliach przed, w trakcie i po transporcie oraz podczas pracy z nimi.

Wie, jak zapobiegać i ograniczać niewłaściwe obchodzenie się z chemikaliami, w tym reakcje egzotermiczne, niewłaściwe mieszanie, rozlanie.

Zna konsekwencje i możliwe zdarzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się ze środkami chemicznymi.

Pracuje z żywicami epoksydowymi i izocyjanianami w sposób bezpieczny i kontrolowany;

Ocenia, czy miejsce pracy jest właściwie zaplanowane i zorganizowane pod względem wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do bezpieczeństwa osobistego w związku z pracą z różnymi substancjami i materiałami.

Używa narzędzi, maszyn w sposób zgodny z normami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Reaguje na sytuacje niebezpieczne 

On lub ona może udzielić pierwszej pomocy 

Grupa docelowa:

– Pracownicy produkcyjni i technicy turbin wiatrowych,

– Pracownicy w przemyśle szkutniczym,

– Pracownicy przemysłu samochodowego.

Cele strategiczne

Po ukończeniu szkolenia uświadamiającego w zakresie poliestrów posiadacz certyfikatu posiada kompetencje w zakresie bezpieczeństwa osobistego w odniesieniu do pracy z żywicami epoksydowymi i zawierającymi izocyjaniany oraz jest w stanie pracować z żywicami epoksydowymi w sposób odpowiedni z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa (w Danii zgodnie z § 5 ustawy Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy nr 292 z dnia 26 kwietnia 2001 r.).

Ważność

Epoxy awareness to kurs dożywotni

Wymagania fizyczne 

Uczestnik nie może cierpieć na choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergia na izocyjaniany lub inne pochodne żywicy.