Kobiety w przemyśle energii
odnawialnej 
Już niedługo kolejne odcinki!

W nadchodzącej serii będziemy pytać kobiet branży wiatrowej o ich historie, problemy i punkt widzenia na środowisko w którym pracują.