Jak wygląda umowa na wiatraki?
Istotne informacje. 
Każdy z nas musi wybrać, jaka forma zatrudnienia będzie najlepsza.

Dotyczy to także pracowników elektrowni wiatrowych, którzy przez niewłaściwe decyzje mogą stracić dużą część dochodów na rzecz podatków. Jeśli jesteś technikiem turbin wiatrowych lub planujesz rozpoczęcie pracy w tym zawodzie, nasz poradnik pomoże Ci dobrać optymalną ścieżkę kariery zawodowej.


Jeśli ukończyłeś kursy przygotowawcze np. Blade Repair oraz kurs podstawowe BST GWO, rynek pracy stoi przed Tobą otworem. Technik turbin wiatrowych ma kilka możliwości rozwoju własnej kariery, więc warto mieć plan. Może związać się umową o pracę lub kontraktem z firmą albo pracować na umowie zleceniem jako podwykonawca. Może także otworzyć własną działalność gospodarczą, która wymaga więcej zaangażowania niż zatrudnienie się w firmie. Daje w zamian większą samodzielność w działaniu, a co ważniejsze większe dochody. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety, dlatego dokonaliśmy analizy.


Etat, czy samozatrudnienie? Najlepsza forma zatrudnienia.

Zdecydowana większość techników turbin wiatrowych prowadzi własną działalność gospodarczą. Mogą dzięki temu stać się niezależni i pracować jako freelancerzy. Dodatkowo stanowią oni grupę, która wzajemnie wspiera się w poszukiwaniu nowych zleceń. Przesłanką ku wybraniu takiej formy zatrudnienia są także preferencyjne składki ZUS, czyli dwuletnia ulga w opłacaniu składek ubezpieczeniowych dla nowych przedsiębiorców. Okres ten pozwala nabrać doświadczenia i uzupełnić CV o kolejne ważne pozycje. Minusem takiego wyboru jest podjęcie większej odpowiedzialności i konieczność zadbania o interesy na własną rękę. Ponadto prowadząc własną działalność trzeba na własny rachunek opłacić niezbędne szkolenia lub starać się o dotacje na rozwój firmy, co nie zawsze jest łatwe. Gdy jednak wystartujesz na dobre, opłacenie kolejnych kursów nie będzie stanowić dla Ciebie problemu.


Wybierz swoją drogę

Umowa o pracę z firmami zajmującymi się instalacją turbin wiatrowych to stabilne warunki zatrudnienia. Niektóre z nich opłacają pracownikom drogie kursy, w zamian za podpisanie przez pracownika umów lojalnościowych. Popularne „lojalki” mają za zadanie związać pracownika z firmą na dłuższy okres, co rekompensuje pracodawcy koszty związane z kursami i jest formą zabezpieczenia przed przejściem pracownika do konkurencji. Oprócz nich zawierane są także umowy zachowania poufności NDA, które zabezpieczają przed rozpowszechnianiem poufnych danych. W przypadku trenerów powszechne jest stosowanie przeniesienia praw autorskich. Coraz częściej jednak pracownicy rezygnują ze współpracy z firmami po wygaśnięciu umowy, ponieważ praca w jednoosobowej działalności gospodarczej daje im większe zyski.


Innym, godnym przemyślenia rozwiązaniem jest rozpoczęcie kariery w firmie na umowę o pracę i otworzenie własnej działalności gospodarczej po nabyciu doświadczenia. Taka kombinacja stanowi bufor bezpieczeństwa przed wkroczeniem na drogę freelancera. Pozwala poszerzyć kontakty i zapoznać się z branżą od wewnątrz. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z firmą jako pracownik etatowy, koniecznie prowadź dokumentację fotograficzną swoich napraw. Pomoże to w budowie profesjonalnego portfolio, które zaprocentuje w przyszłości. Równie ważne jest kolekcjonowanie referencji i rekomendacji.


Firma za granicą? Ciekawa forma zatrudnienia

Własna działalność to popularny kierunek wśród techników turbin wiatrowych. Nie oznacza to jednak, że firmę trzeba zakładać w Polsce, w której warunki są nieprzychylne dla przedsiębiorców. Gdy masz w planach założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warto przemyśleć założenie Spółki Ltd, której największą zaletą jest brak wymaganego minimalnego kapitału założycielskiego. Jedynym wymogiem założenia spółki jest posiadanie angielskiego adresu. Co więcej można założyć ją w pojedynkę, pod warunkiem, że założyciel będzie jednocześnie dyrektorem i udziałowcem. W spółce Ltd, nazywanej także Limited, kwota wolna od podatku jest 17 razy niższa niż w Polsce. Założenie spółki w Anglii jest ciekawą propozycją dla techników, którzy podróżują po świecie i władają dobrym angielskim.

 
Ubezpieczenie ZUS

Praca technika turbin wiatrowych wiąże się z długimi wyjazdami za granicę, więc należy się ubezpieczyć. Ważne jest posiadanie zaświadczenia A1, ponieważ stanowi ubezpieczenie pracownika delegowanego do krajów Unii Europejskiej. Dokument potwierdza, że jego posiadacz stosuje się polskich przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego. Zaświadczenie A1 uzyskasz niezwłocznie z ZUS-u, jeśli urząd dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami. Niekiedy sprawa jest skomplikowana, więc dokument zostanie wydany nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy. Wniosek do ZUS można złożyć osobiście, mailowo lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Zaświadczenie A1 jest obowiązkowe podczas pracy za granicą i czasowego przeniesienia działalności do innego kraju UE. Brak zaświadczenia grozi koniecznością opłacania składek w danym kraju, dlatego każdy technik musi być gotowy okazać ważne zaświadczenie A1, w każdej chwili.


Własna działalność jako forma zatrudnienia.
Jakie opodatkowanie wybrać?

Decydując się na otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej staniesz przed wyborem jednej spośród czterech opcji opodatkowania:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatek liniowy,
 • podatek na zasadach ogólnych,
 • kartą podatkowa.

Ryczałt

Jeśli chodzi o opodatkowanie, technicy turbin wiatrowych wybierają najczęściej ryczałt. Stawki ryczałtu są różne, bowiem od przychodów ewidencjonowanych wynoszą 5,5% VAT i od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i robót budowlanych oraz 8,5% VAT od prac serwisowych. Zaletą tego rodzaju podatkowania jest uproszczona księgowość, natomiast przedsiębiorca jest zobligowany do przechowywania dowodów zakupów, prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych.


Podatek liniowy

Jeśli chodzi o podatek liniowy, istnieje jedna stawka podatku dochodu i wynosi ona 19%. Pracodawca w podatku liniowym prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Co istotne praca technika to usługi na materiałach powierzonych, w związku z czym nie musi on wystawiać faktur za zakup materiałów. Podatek liniowy polecamy osobom, które prowadzą inną działalność gospodarczą.


Podatek na zasadach ogólnych

Bez wątpienia należy on do najbardziej powszechnych form rozliczeń, więc warto mu się przyjrzeć. Podatek na zasadach ogólnych stanowi określony procent dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty. W podatku na zasadach ogólnych przedsiębiorca ma do czynienia z dwoma formami opodatkowania – 18% jeśli dochody są niższe niż 85 528 zł oraz 32% jeśli dochody przerosną tę kwotę. Zaletami tej opcji jest korzystanie z kwoty wolnej od podatku, przywilej skorzystania z wszystkich ulg podatkowych, możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Wymaga natomiast prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Karta podatkowa

Jest stosunkowo mało popularna. Stanowi uproszczoną metodę wymiaru i poboru należności podatkowych z uwzględnieniem wykonywanej działalności. To rozwiązanie polecamy właścicielom niewielkich firm.


VAT

Nie zapomnijmy o podatku, który płaci każdy z nas. Jak wskazuje nazwa (Value Added Tax) podatek VAT to podatek od wartości dodanej. Może być nią transport lub obsługa towarów. Jeśli rozliczasz się ryczałtem lub kartą podatkową – zwiększasz w ten sposób kwotę przychodu, więc płacisz większy podatek od dochodów, ale szybciej możesz się zbliżyć do granicy, powyżej której nie będziesz już mógł się w ten sposób rozliczać.


Podatek VAT odprowadza się w związku z wystawieniem faktur. Podatek VAT dzielimy na:

 • VAT należny, czyli wartość, którą wpłaca się urzędowi skarbowemu. Powstaje ona w momencie wystawienia faktury sprzedaży,
 • VAT naliczony, czyli wartość o jaką można obniżyć podatek w deklaracji VAT.

 

Forma opodatkowania – podsumowanie

 • VAT wg. skali 22 000 zł – podatek dochodowy 19%,
 • Podatek liniowy – 19% bez względu na koszty,
 • Ryczałt – 9%, bez rozliczania faktur i kosztów,
 • Forma zatrudnienia w pracy na etacie.

Na początek umowa o pracę, czyli rodzaj zatrudnienia na etat, regulujący rodzaj pracy, miejsce wykonania pracy, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia. Może być ona zawarta na:

 • okres próbny,
 • czas nieokreślony,
 • czas określony.

Może być ona rozwiązana za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, po upływie czasu na który została zawarta, z dniem ukończenia pracy. Umowa na czas określony zapewnia najbardziej trwałą ochronę stosunku pracy, więc pracownik zostaje objęty przepisami o charakterze ochronnym zawartymi w kodeksie pracy. Treść umowy obejmuje m.in.: określenie rodzaju pracy, miejsce jej wykonywana, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i jego elementy. Rozwiązanie umowy przez pracodawcę, podobnie jak w innych typach umowy, następuje w drodze wypowiedzenia, z uzasadnionych powodów. Okres wypowiedzenia (2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące) jest różny, ponieważ zależy jest od długości zatrudnienia (odpowiednio: poniżej 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy, co najmniej 3 lata). Niestety nie należy do grona najpowszechniej zawieranych umów.


Inne typy umów

Umowa zlecenie – jest to umowa cywilnoprawna, co oznacza, że w przypadku aspekty prawne reguluje tutaj kodeks cywilny, a nie kodeks pracy. W tym rodzaju umowy zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadania na rzecz zleceniodawcy. Umowa zlecenie podlega ubezpieczeniu chorobowemu tylko jeśli jest odpłatna. Ponadto zlecenie może być wykonywane przez osobę trzecią, a wynagrodzenie nie musi być wypłacane każdego miesiąca. Brak ścisłego podporządkowania stanowi dla zleceniobiorcy dużą zaletę. Dopuszczalne jest wykonanie zlecenia przez osobę trzecią, nie ma również obowiązku świadczenia pracy w określonym miejscu i czasie. Odprowadzanie składek ZUS, uzależnione jest od faktu posiadania przez zleceniobiorcę innego tytułu do ubezpieczenia. Obie strony mają możliwość wypowiedzenia umowy.


Umowa o dzieło – podobnie jak umowa zlecenie jest także regulowana kodeksem cywilnym. Ta forma zatrudnienia to umowa rezultatu, co oznacza, że zmierza do wykazania efektów działań np. realizacją malowania ścian. Od umowy o dzieło nie trzeba odprowadzać składek ZUS, co oznacza, że osoba pracują na taki rodzaj zatrudnienia, nie może ubiegać się o usługi NFZ. Osoba na umowie o dzieło nie może także pracy w ściśle określonych godzinach i danym miejscu pracy.


Umowa agencyjna – inaczej można ją nazwać umową pośrednictwa lub przedstawicielstwa. W jej ramach przyjmujący zlecenie zwany w tym przypadku agentem zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawieraniu określonego rodzaju umów na rzecz zlecającego lub zawierania tych umów w jego imieniu. Takie umowy zawierają akwizytorzy, agenci ubezpieczeniowi, ponieważ są dla nich wygodne. Zleceniobiorca może zarządzać i prowadzić np. sklep, bar, parking czy hotel w ramach umowy agencyjnej, staje się wówczas przedsiębiorcą i może np. zatrudniać pracowników. Umowa agencyjna, podobnie jak inne typy umów, może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Rozwiązanie umowy bezterminowej może nastąpić z 3-miesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli zasady jej rozwiązania nie zostały określone w umowie. Wynagrodzenie agenta stanowi prowizja, czyli procent od wartości dokonanych przez niego transakcji. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są takie same jak przy umowach zlecenie.


Umowa na zastępstwo – umowa tego typu nie może przekroczyć 3 lat. Wykonywana jest do czasu powrotu zastępowanego pracownika. Jest to częsta forma zatrudnienia wśród osób wkraczających na rynek pracy, ponieważ pozwala na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.


Forma zatrudnienia we własnej działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza – to najpopularniejszy rodzaj zatrudnienia, ponieważ formalności zostały tutaj maksymalnie zredukowane. Przedsiębiorcy, których przychody nie przewyższają 2 000 000 euro mogą korzystać z uproszczonej księgowości, takiej jak księga przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego i karty podarunkowej. Niestety za zobowiązania firmy odpowiada swoim majątkiem sam przedsiębiorca, więc pojawia się tu także ryzyko.


Rodzaje spółek

Spółka cywilna – stanowi formę prawną działalności gospodarczej, do której założenia potrzebne jest zawarcie umowy spółki. Wszyscy wspólnicy w tej strukturze mogą reprezentować firmę, bowiem są sobie równi. Ponadto, spółka cywilna jest zawierana pomiędzy przedsiębiorcami, prowadzącymi swoje firmy i do jej stworzenie nie jest potrzebny kapitał początkowy. Ryzykiem prowadzenia spółki cywilnej jest powierzenie odpowiedzialności wspólnikom.


Spółka jawna – jest uregulowana w Kodeksie spółek handlowych. W celu jej rejestracji konieczne jest zawarcie umowy spółki na piśmie i rejestracja w KRS. W odróżnieniu od spółki cywilnej można tu zawrzeć zapis, że nie każdy członek może reprezentować firmę. Spółka jawna nie płaci podatku dochodowego. W spółce istnieje co najmniej dwóch wspólników, spośród których każdy odpowiada swoim majątkiem.


Spółka partnerska – to spółka, która nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, sądową i procesową. Jej założycielami, w przeciwieństwie do niektórych spółek, są osoby fizyczne i zrzeszają przedstawicieli wolnych zawodów, jak architekci, czy adwokaci.


Spółka komandytowa – powstaje, gdy kapitał wspólników znacząco się różni. Jest potrzebna, by wyraźnie określić odpowiedzialność za ewentualne zadłużenie. Mogą założyć ją podmioty prawne lub osoby fizyczne, dlatego zyskuje na popularności.


Spółka komandytowo–akcyjna – jest niczym innym jak połączeniem komplementariusza i akcjonariusza. Komplementariusz wnosi do spółki umiejętności i/lub pomysł na biznes, a akcjonariusz wkład finansowy. Wspólnicy pasywni są w tym wypadku wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.


Spółka z o. o. – to najczęściej wybierany wariant wśród Polaków, jeśli chodzi o spółki kapitałowe. Warunkiem jej utworzenia jest wprowadzenie kapitału zakładowego o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą założyć spółki handlowe, osoby fizyczne i prawne.


Spółka akcyjna – należy do bardziej złożonych form działalności, bowiem wspólnicy mają prawo wejść na giełdę. Wymaganiem jest tu wysoki kapitał zakładowy, który opiewa na kwotę minimum 100 000 zł. Decyzyjność w spółce ma zarząd.

 

Forma zatrudnienia – analiza kosztowo-podatkowa

Poniżej przedstawiono analizę kosztowo-podatkową najpopularniejszych form zatrudnienia oraz samozatrudnienia. Kwoty netto wypłacane przy różnych formach zatrudnienia przy założeniu kwoty brutto w wysokości 3.000,00 zł. W przypadku umowy:

 

o pracę zlecenia o dzieło (koszt 20%)
2.202,72 2.266,60 2.568,00

Całkowity koszt pracodawcy przy kwocie brutto 3.000,00 zł, w przypadku umowy:


o pracę zlecenia o dzieło (koszt 20%)
3.614,40 3.614,40 3.000,00

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej mamy możliwość wyboru różnych form opodatkowania oraz korzystania z różnych preferencji dla rozpoczynającego działalność gospodarczą. Ważne by je znać, ponieważ mogą ułatwić Ci podjęcie decyzji. Wiedza jest rozległa, dlatego zamieszczamy małe podsumowanie.

 

Formy opodatkowania:


 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych (17% / 32%),
 • Podatek liniowy (19%),
 • Podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17%, 20%).

Preferencje składek ZUS:

 • Ulga na start – pierwsze 6 miesięcy – opłacane jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Całkowita składka na ZUS wynosi 362,34 zł.
 • Obniżone składki ZUS – 24 miesiące po zakończeniu „Ulgi na start” – podstawa obliczania składek wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia – składka (rok 2020) wynosi (bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) 609,14 zł.

Przykład:

Analiza opłat i podatków dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą świadczącą usługi budowlane i opodatkowaną podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%. Wystawiona faktura na kwotę 9.000,00 zł.


Miesiące prowadzenia działalności Przychód Podatek 5,5% ZUS Dochód
0-6 9.000,00 183,00 362,34 8.454,66
7-24 9.000,00 169,00 609,14 8.221,86
powyżej 9.000,00 128,00 1.354,64 7.517,36

Forma zatrudnienia to bardzo ważny aspekt pracy technika turbin wiatrowych, ponieważ ma wpływ na jego zarobki. Pomagamy delegatom, dlatego z nami dowiesz się niezbędnych informacji. To ważne, bowiem wpływa na rozwój rynku odnawialnych źródeł energii. Chętnie dzielimy się wiedzą z zakresu udzielania kredytów i pomocy na szkolenia, więc zainteresowani mogą przeczytać o pomocy tutaj. Z pewnością masz pytania, dlatego nie wahaj się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie.