Informacja o GWO

Global Wind Organisation jest organizacją non-profit założoną przez wiodących producentów i operatorów turbin wiatrowych. 

Global Wind Organisation tworzy standardy szkoleniowe na rzecz bezpieczniejszej i bardziej wydajnej pracy 

Normy GWO są tworzone przez przemysł, dla przemysłu. Naszymi członkami są wiodący światowi producenci i właściciele turbin, reprezentujący zdecydowaną większość zainstalowanej mocy elektrowni wiatrowych. Wspólnie wymieniają się informacjami na temat ryzyka i wiedzą fachową w celu poprawy bezpieczeństwa w całej branży. 

Członkowie GWO dążą do stworzenia środowiska pracy wolnego od wypadków i urazów w branży turbin wiatrowych, ustanawiając wspólne międzynarodowe standardy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i procedur awaryjnych. 

Szacuje się, że 20% globalnej siły roboczej w branży turbin wiatrowych jest obecnie szkolonych zgodnie z normami GWO i ten odsetek szybko rośnie. 

Dlaczego przemysł potrzebuje standardów GWO? 

Pracodawcy zajmujący się energetyką wiatrową często prowadzą szkolenia o charakterze ogólnym, takie jak pierwsza pomoc lub praca na wysokości. Członkowie GWO ustandaryzowali to szkolenie, uzyskując szeroki zakres wymiernych korzyści. 

Członkowie GWO tworzą standardy szkoleniowe odzwierciedlające ryzyko, na jakie narażeni są ich technicy w pracy. 

Wyłącznie szkoleniowcy, certyfikowani zgodnie z kryteriami GWO, prowadzą szkolenia, choć należy zwrócić uwagę szczególnie w opiniach kto jest instruktorem. Niejednokrotnie osoby np. nie związane w ogóle z pracami na wysokości prowadzą taki kurs. Global Wind Consulting odradza udział w takich szkoleniach.  

Zaletą systemu GWO jest fakt, że pracodawcy akceptują szkolenie certyfikowanych techników GWO, niezależnie od tego, gdzie zostali przeszkoleni. W interesie technika jest wybrać najlepszą kadrę i miejsce, gdzie można dowiedzieć się najwięcej. To naprawdę ważne. 

Ramy GWO dostosowują ogólne standardy bezpieczeństwa i szkoleń technicznych, wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw energetyki wiatrowej. 

Członkowie GWO i niezależni usługodawcy pracujący w ramach GWO zgadzają się ze stwierdzeniem, że GWO poprawiło dostosowanie i jakość podstawowych standardów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. 

Dwie trzecie członków GWO ustandaryzowało ponad 30% swoich programów szkoleniowych na poziomie podstawowym. 

Jako duzi pracodawcy odpowiedzialni za szkolenia dla dziesiątek tysięcy techników energetyki wiatrowej, firmy te przyjęły standardy szkoleniowe, takie jak BST i BTT oraz Blade Repair stanowiące ponad trzy tygodniowe szkolenie na poziomie podstawowym i ustandaryzowały znaczną część swoich szkoleń. 

Od 2012 roku firmy otworzyły ponad 330 dostępnych lokalizacji, w których pracodawcy mogą zakupić standardowe szkolenia GWO. 

 

Globalna sieć dostawców szkoleń GWO zapewnia wzrost wydajności i obniżenie kosztu szkoleńwspierana przez infrastrukturę baz danych WINDA, która umożliwia pracodawcom natychmiastową walidację umiejętności pracowników za pomocą identyfikatora WINDA ID. 

Normy GWO są ustanowione jako umowny warunek wstępny w łańcuchu dostaw energii wiatrowej, pomagając w dostosowaniu działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa wszystkich wykonawców. 

 

Normy i kryteria GWO dostosowują się do zagrożeń bezpieczeństwa w przemyśle turbin wiatrowych. Zawartość ta jest weryfikowana i aktualizowana w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich osób pracujących w branży turbin wiatrowych.