Szkolenie GWO Enhanced First Aid

GWO Enhanced First Aid

Ideą modułu jest zrozumienie znaczenia udzielania podstawowej i rozszerzonej pierwszej pomocy w bezpieczny i niezawodny sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i American Heart Association (AHA). Kurs wykorzystuje bezpieczne, skuteczne i natychmiastowe środki ratujące życie w różnych traumatycznych stanach. Delegaci nauczą się udzielania pomocy przy użyciu zaawansowanego sprzętu ratowniczego oraz telekonsultacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osobistej. Program identyfikuje i wyjaśnia funkcjonowanie, oznaki z objawami poważnych, a także drobnych urazów oraz chorób związanych z ludzkim ciałem. Istotne jest również wykazanie zrozumienia i właściwej kolejności zarządzania kryzysowego w środowisku turbiny wiatrowej (WTG).
Trenerzy nauczą, jak dokonać właściwej oceny stanu zdrowia ofiary po urazie lub ostrej chorobie oraz określić, czy potrzebna jest porada lekarska i pomoc zewnętrzna.
Szkolenie to także dawka wiedzy z zakresu alarmowania służb ratunkowych i konsultacji telemedycznych polegająca na przedstawieniu zwięzłego i trafnego raportu o stanie zdrowia ofiary, przy jednoczesnym uzyskaniu porady lekarskiej w celu ustabilizowania jej sytuacji.


Podczas części teoretycznej szkolenia uczestnicy zapoznają się z zaawansowaną pierwszą pomocą. Odbywa się w sali wykładowej z prezentacją multimedialną i niezbędnymi pomocami dydaktycznymi. Część praktyczna to symulacja rzeczywistych działań.

Kalendarz Szkoleń

 

GWO Enhanced First Aid

PLN 1000/ +23% VAT

Ideą modułu jest zrozumienie znaczenia udzielania
podstawowej i rozszerzonej pierwszej pomocy

Informacje:

  • Dla osób z GWO FA
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Ważność: dożywotnio
  • Miejsce: Wrocław, Kraków
 

 

GWO Enhanced First Aid
(refresher)

PLN 1000/ +23% VAT

Ideą modułu jest zrozumienie znaczenia udzielania
podstawowej i rozszerzonej pierwszej pomocy

Informacje:

  • Dla osób z GWO FA
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Ważność: dożywotnio
  • Miejsce: Wrocław, Kraków
 

Zobacz także!Inne szkolenia
KONTAKT Z NAMI