GWO Enhanced First Aid

1000

 PLN + 23% VAT

1230,00 PLN


Informacje:

  • Dla osób z GWO FA
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Ważność: 2 lata
  • Miejsce: Wrocław, Kraków

Kalendarz Zarezerwuj

GWO Enhanced First Aid Refresher

1000

 PLN + 23% VAT

1230,00 PLN


Informacje:

  • Dla osób z GWO FA
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Ważność: 2 lata
  • Miejsce: Wrocław, Kraków

Kalendarz Zarezerwuj

Ideą modułu jest zrozumienie znaczenia udzielania podstawowej i rozszerzonej pierwszej pomocy w bezpieczny i niezawodny sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i American Heart Association (AHA). Kurs wykorzystuje bezpieczne, skuteczne i natychmiastowe środki ratujące życie w różnych traumatycznych stanach. Delegaci nauczą się udzielania pomocy przy użyciu zaawansowanego sprzętu ratowniczego oraz telekonsultacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osobistej. Program identyfikuje i wyjaśnia funkcjonowanie, oznaki z objawami poważnych, a także drobnych urazów oraz chorób związanych z ludzkim ciałem. Istotne jest również wykazanie zrozumienia i właściwej kolejności zarządzania kryzysowego w środowisku turbiny wiatrowej (WTG).

Trenerzy nauczą, jak dokonać właściwej oceny stanu zdrowia ofiary po urazie lub ostrej chorobie oraz określić, czy potrzebna jest porada lekarska i pomoc zewnętrzna. Szkolenie to także dawka wiedzy z zakresu alarmowania służb ratunkowych i konsultacji telemedycznych polegająca na przedstawieniu zwięzłego i trafnego raportu o stanie zdrowia ofiary, przy jednoczesnym uzyskaniu porady lekarskiej w celu ustabilizowania jej sytuacji.

Podczas części teoretycznej szkolenia uczestnicy zapoznają się z zaawansowaną pierwszą pomocą. Odbywa się w sali wykładowej z prezentacją multimedialną i niezbędnymi pomocami dydaktycznymi. Część praktyczna to symulacja rzeczywistych działań.

Grupa docelowaKurs przeznaczony jest dla osób pracujących przy turbinach wiatrowych. Jest to rozbudowane szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie ważnego certyfikatu Pierwszej Pomocy, który należy do modułu Szkolenia Podstawowego Bezpieczeństwa.

Cele strategiczneCelem szkolenia jest przygotowanie delegata do pełnienia roli lidera w sytuacjach, w których potrzebna jest pierwsza pomoc. Po ukończeniu zaawansowanego kursu pierwszej pomocy delegaci będą mogli radzić sobie w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy medycznej, korzystając ze sprzętu dostępnego na turbinie wiatrowej. Jest to szczególnie ważne, ponieważ turbiny wiatrowe są zlokalizowane na obszarze oddalonym od służb ratowniczych i nie ma możliwości natychmiastowego przybycia służb ratunkowych.

Wymagania fizyczneUczestnicy powinni być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznie odporni na stres.

WażnośćEnhanced First Aid to kurs szkoleniowy z dwuletnim okresem ważności. Seria Refresher to odnowienie kursów na kolejne dwa lata.

Zobacz także!Inne szkolenia